Komunikacja interpersonalna – sztuka dopasowania do rozmówcy

Rozwijamy kompetencje wpływające na efektywność wymiany informacji i satysfakcję w relacjach. Uczymy rozpoznawać style komunikacji interpersonalnej oraz skutecznie dostosowywać sposób komunikacji do odbiorców.

JAK TO ROBIMY

„JA” W KOMUNIKACJI Z INNYMI

Diagnozujemy style interpersonalne uczestników szkolenia. Pomagamy im zrozumieć ich preferencje komunikacyjne i oczekiwania wobec innych.

„INNI” W KOMUNIKACJI ZE MNĄ

Dostarczamy wiedzy, jak docierać do osób reprezentujących odmienne style. Wypracowujemy sposoby efektywnego porozumiewania się z innymi oraz wpływania na nich, np. pozyskiwania ich do wspólnych celów.

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI W TRUDNYCH SYTUACJACH

Trenujemy posługiwanie się konkretnymi narzędziami komunikacyjnymi. Analizujemy sytuacje z rzeczywistości zawodowej uczestników. Doskonalimy aktywne, empatyczne słuchanie. Pokazujemy jak efektywnie wykorzystać komunikację do radzenia sobie z nieporozumieniami oraz do zapobiegania sytuacjom trudnym.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Kwestionariusz autodiagnozy - style komunikacji interpersonalnej: poziom dominacji, poziom ekspresji emocji, tempo i styl mówienia, gotowość do słuchania, tempo i styl podejmowania decyzji, argumentacja

  • Narzędzia aktywnego słuchania - poziomy słuchania, pytania, parafraza, empatyczne wspieranie

  • Komunikat "ja" vs komunikat "ty"

  • Funkcje i modele informacji zwrotnej

  • Asertywna komunikacja - zapobieganie trudnym sytuacjom

  • Komunikowanie niepopularnej wiadomości z dostosowaniem do typu odbiorcy
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
TRIZ w rozwiązywaniu problemów na produkcji – „butelkowe” case study

Prowadząc szkolenia i praktyczne warsztaty z technik rozwiązywania problemów narzędziami TRIZ,...

Wiedza Prawo, przeciwdziałanie mobbingowi
Dlaczego nie chcemy mówić o mobbingu?

Eskalujący konflikt, mobbing, dyskryminacja i molestowanie są ukrytą zmorą niejednej organizacji....