Lean Office

Uczymy jak identyfikować marnotrawstwo w procesach biurowych i administracyjnych. Ćwiczymy korzystanie ze sposobów skracania czasu realizacji zadań i elastycznego przydzielania zasobów.

JAK TO ROBIMY

KLIENT PROCESU NA PIERWSZYM MIEJSCU

Zgodnie z zasadami Lean Office, wyjaśniamy istotę wymagań odbiorcy końcowego procesu. Dzięki temu uczestnicy uczą się optymalizować poszczególne etapy procesu, mając na uwadze cele organizacji, a przede wszystkim potrzeby i oczekiwania klienta.

TO, CO NAJLEPSZE Z LEAN

Demonstrujemy sprawdzone narzędzia z arsenału Lean Management oraz Lean Manufacturing, aby uczestnicy mogli zdecydować, które z nich najlepiej posłużą do walki z marnotrawstwem w ich własnych procesach.

WYMIAR PRAKTYCZNY

Szkolenie ma charakter praktyczny. Omawiamy rzeczywiste procesy i dobre praktyki „odchudzania biura”, pokazujemy jak wykorzystywać je jako benchmark. Pracujemy nad możliwymi do wdrożenia rozwiązaniami. Trenujemy eliminowanie niepotrzebnych czynności, jak nadprodukcja, zbędne przetwarzanie czy nadmierny ruch dokumentów.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Wprowadzenie do Lean Office

  • MUDA, czyli siedem wielkich strat Lean

  • Mapowanie strumienia wartości (VSM) - odkrywamy rzeczywistość

  • Kaizen w administracji, czyli małymi krokami ku lepszemu

  • Narzędzia rozwiązywania problemów: Analiza 5W1H, Diagram Ishikawy, Diagram spaghetti

  • 5S i standaryzacja miejsca pracy - eliminacja zbędnych ruchów

  • Unikanie błędów w procesie - rozwiązania Poka-Yoke

  • Metody wizualizacji wykorzystywane w Lean Office

  • Kanban jako narzędzie wspierające gospodarkę materiałami biurowymi, przejście od Push do Pull

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Warsztat koncentrujący
Szkolenie
Lean Office
Po
Warsztat wdrożeniowy

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki