Manager as a Coach – impactful coaching conversations

Przygotowujemy menadżerów do prowadzenia rozmów w stylu coachingowym, aby rozwijać, motywować i wzmacniać członków zespołu. Podczas szkolenia ćwiczymy schematy rozmów, które są odpowiedzią na bariery rozwojowe podwładnych.

JAK TO ROBIMY

OD MENADŻERA DO LIDERA

Menadżerowie podczas szkolenia uczą się mentalności coachingowej. Przekonują się, że prowadząc rozmowy coachingowe, mogą skutecznie pomagać pracownikom dostrzegać własny potencjał i pokonywać przeszkody ograniczające rozwój. Rola Menadżera-Coacha to nie tylko zadawanie pytań, ale również wniesienie wartości od siebie poprzez transfer wiedzy oraz dzielenie się sprawdzonymi patentami wynikającymi z osobistego doświadczenia.

KONKRETNE ROZWIĄZANIA

Szkolenie dostarcza menadżerom narzędzi do diagnozy, jakiej rozmowy potrzebuje pracownik oraz konkretnych struktur do jej przeprowadzenia. Dzięki modelowi CO.M.P.ACT przeprowadzenie tych rozmów zajmuje znacznie mniej czasu niż standardowa sesja coachingowa. Trenowane podczas warsztatu scenariusze rozmów dotyczą różnego rodzaju trudnych sytuacji organizacyjnych, np.: zmiana, która wpływa na zakres obowiązków i odpowiedzialności podwładnych. Ćwiczenia opierają się na case study wniesionych przez menadżerów.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Coaching menadżerski jako narzędzie przywódcze.

  • Sytuacje w organizacji wymagające coachingu. Kompas N.E.W.S.® jako mapa drogowa coachingu organizacyjnego.

  • Umiejętności coachingowe: techniki Pull / Push, umiejętne zadawanie pytań, umiejętność słuchania. Model CO.M.P.ACT do rozmowy coachingowej.

  • Rola Menadżera-Coacha na Północy: narzędzia do ustalenia kierunku, w jakim pracownik chce się rozwijać i jakie ma do tego zasoby.

  • Rola Menadżera-Coacha na Zachodzie: praca z umiejętnościami pracownika w zakresie planowania, priorytetyzacji i realizacji zadań.

  • Rola Menadżera-Coacha na Południu: praca ze sposobem myślenia, który ogranicza wykorzystanie możliwości oraz zasobów pracownika i który utrudnia mu "ruszenie z miejsca".

  • Rola Menadżera-Coacha na Wschodzie: narzędzia do pracy z motywacją pracownika, ustalenia jakimi wartościami się kieruje i jak je połączyć z wartościami organizacji.
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...