Mentoring – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Wspieramy organizacje w świadomym zarządzaniu wiedzą. Przygotowujemy menadżerów do wdrażania w firmie idei mentoringu, służącej odkrywaniu i rozwijaniu potencjału pracowników.

JAK TO ROBIMY

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE

Pokazujemy korzyści z zastosowania mentoringu. Uczymy formułowania rozwojowych celów, motywującego przekazywania wiedzy, efektywnej komunikacji i skutecznych metod pracy z z mentee.

AUTORYTET MENTORA

Pomagamy uczestnikom szkolenia budować pozycję mentora w organizacji. Przygotowujemy ich na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogłyby zagrażać efektom ich pracy.

WIELORAKIE KORZYŚCI

Wspólnie z uczestnikami nazywamy korzyści, jakie niesie mentoring dla firmy i jej pracowników. Pokazujemy jak mentoring może przeciwdziałać odpływowi wiedzy i umiejętności z organizacji, a także jak pomaga w budowaniu relacji i promowaniu autorytetów wewnętrznych.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Specyfika mentoringu - zbiór podstawowych zagadnień

  • Mentoring a inne procesy rozwojowe w firmie

  • Role w mentoringu - czym jest kwintet mentoringowy, rola mentora i mentee

  • Cele i etapy mentoringu

  • Motywacja w mentoringu

  • Zasady uczenia się człowieka dorosłego

  • Budowanie relacji mentor-mentee

  • Główne narzędzia - teoria i praktyka
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...