Mentoring – pomnażanie kompetencji

Osadzamy mentoring w środowisku danej organizacji. To kompetencje stanowią obecnie o przewadze konkurencyjnej, o ile organizacja potrafi je pomnażać i podchodzi do nich jak do inwestycji.

JAK TO ROBIMY

ŻADEN WIATR NIE JEST DOBRY, GDY NIE WIESZ DO JAKIEGO PŁYNIESZ PORTU

Zaczynamy od zdefiniowania celów w skali makro, czyli określamy, które kompetencje w organizacji wymagają transferu poprzez mentoring (proces 1:1). Dopiero potem ustalamy adresatów mentoringu. Działanie w odwrotnej kolejności jest jedną z przyczyn porażki procesów mentoringowych.

CZYTELNE ROLE

Kto za co odpowiada i jak przebiega proces mentorinowy – to kluczowe kwestie, które definiujemy dla Klienta. W praktyce mówimy tu o kwintecie ról: Mentee (Podopieczny), Mentor, Opiekun procesu ze strony HR i bezpośredni przełożony, których dookreślenie umożliwia harmonijny i zwarty przebieg procesu.

RAMA DLA PROCESU

Precyzyjnie ustalony, nierozmyty zakres oraz mierniki sukcesu (KPI’s) to dla nas podstawa. Ustalamy punkt startu (gdzie jest Mentee w danej kompetencji na dziś), jak i finałowy punkt procesu, co pokazuje progres, ale także do niego motywuje.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Adresujemy odpowiedzialność za rozwój na Mentee, który aktywnie rozwija swoje kompetencje zgodnie z zasadą 70:20:10, a nie jest jedynie biernym odbiorcą tych działań.

Tworzymy koncepcję mentoringu, ustawiamy proces, jak i realizujemy działania rozwojowe.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Określamy ramę dla mentoringu - ustalamy wakujące kompetencje, które mają znaczenie strategiczne bądź taktyczne. Pomagamy definiować jego adresatów (kryteria, zasady i sposób rekrutacji do procesu)
  • Krok 2 Definiujemy proces mentoringowy, ustalamy obieg informacji i potrzebne działania komunikacyjne zapewniające buy-in
  • Krok 3 Przygotowujemy mentorów do ich roli
  • Krok 4 Monitorujemy efektywność procesu
  • Krok 5 Po pilotażu kalibrujemy proces, który dzięki temu można upowszechnić

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki