Motywowanie - jak obudzić wewnętrzną motywację pracownika

Uczymy liderów, jak wyzwolić u pracownika zaangażowanie, które przekłada się na wzrost wyników i jednocześnie wywołuje w nim poczucie satysfakcji z wykonanej pracy. Obalamy mity dotyczące motywacji.

JAK TO ROBIMY

CO DODAJE SKRZYDEŁ

Przeglądamy teorie motywacji i odwołujemy się do współczesnych badań, aby poznać faktyczne oczekiwania pracowników wobec środowiska pracy.

JAK JEST W MOIM ZESPOLE?

Wraz z uczestnikami analizujemy sytuacje w ich zespołach. Diagnozujemy przyczyny spadku motywacji poszczególnych osób i szukamy najlepszych rozwiązań.

POZAFINANSOWE MOTYWATORY

Wyposażamy uczestników w nowe, pozafinansowe narzędzia motywowania. Poprzez symulacje umożliwiamy im przetestowanie na samych sobie, jak działają różne czynniki motywujące.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Wzmacnianie pożądanych zachowań - przegląd różnych koncepcji motywacji

  • Motywowanie finansowe - fakty i mity

  • Motywatory w moim zespole - uwzględnienie czynników motywujących poszczególnych pracowników

  • Sztuka doboru motywujących zadań

  • Formułowanie angażujących celów

  • Delegowanie uprawnień

  • Gra menadżerska - tworzenie warunków do osiągania sukcesu zespołu

  • Dojrzałość pracownika a jego motywacja - dopasowanie motywatorów do etapu rozwoju pracownika

  • Automotywacja - szef modelujący postawy pracowników
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...