MS Project

Uczymy jak wykorzystać potencjał MS Project we wszystkich fazach projektu, aby jak najlepiej wspierał zadania PM-a.

JAK TO ROBIMY

FAZY PROJEKTU

Na podstawie realnego case study przechodzimy przez fazy definiowania, planowania i realizacji projektu. Reagujemy na zmiany w projekcie - uczymy jak porównywać plan i budżet początkowy (bazowy) z planem i budżetem bieżącym, a także jak korygować projekt.

ŚRODOWISKO WIELOPROJEKTOWE

Pokazujemy jak korzystać z potencjału programu w środowisku wieloprojektowym, np. optymalizować przeciążenia między równolegle realizowanymi projektami. Ćwiczymy tworzenie relacji między odrębnymi projektami, kalkulujemy wieloprojektowe ścieżki krytyczne itd.

UMIEJĘTNE RAPORTOWANIE

Skupiamy się na ćwiczeniu przejrzystego raportowania w MS Project. Uczymy definiowania własnych filtrów parametrycznych, tabel i raportów, by właściwie prezentować informację zarządczą. Analizujemy również dane z metody Earned Value w postaci wykresów. Dane eksportowane są też do zewnętrznej aplikacji MS Excel.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • MS Project - prezentacja potencjału narzędzia w odniesieniu do praktyki prowadzenia projektów

  • Definiowanie projektu

  • Definiowanie danych podstawowych

  • Planowanie projektu

  • Realizacja projektu, reagowanie na zmiany

  • Praca w grupie projektowej

  • Dostarczanie informacji zarządczej dla projektu
Agnieszka Graszewicz
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Graszewicz
Koordynator projektów rozwojowych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

Wiedza HR
Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...