MS Project

Uczymy jak wykorzystać potencjał MS Project we wszystkich fazach projektu, aby jak najlepiej wspierał zadania PM-a.

JAK TO ROBIMY

FAZY PROJEKTU

Na podstawie realnego case study przechodzimy przez fazy definiowania, planowania i realizacji projektu. Reagujemy na zmiany w projekcie - uczymy jak porównywać plan i budżet początkowy (bazowy) z planem i budżetem bieżącym, a także jak korygować projekt.

ŚRODOWISKO WIELOPROJEKTOWE

Pokazujemy jak korzystać z potencjału programu w środowisku wieloprojektowym, np. optymalizować przeciążenia między równolegle realizowanymi projektami. Ćwiczymy tworzenie relacji między odrębnymi projektami, kalkulujemy wieloprojektowe ścieżki krytyczne itd.

UMIEJĘTNE RAPORTOWANIE

Skupiamy się na ćwiczeniu przejrzystego raportowania w MS Project. Uczymy definiowania własnych filtrów parametrycznych, tabel i raportów, by właściwie prezentować informację zarządczą. Analizujemy również dane z metody Earned Value w postaci wykresów. Dane eksportowane są też do zewnętrznej aplikacji MS Excel.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • MS Project - prezentacja potencjału narzędzia w odniesieniu do praktyki prowadzenia projektów

  • Definiowanie projektu

  • Definiowanie danych podstawowych

  • Planowanie projektu

  • Realizacja projektu, reagowanie na zmiany

  • Praca w grupie projektowej

  • Dostarczanie informacji zarządczej dla projektu

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki