Ochrona know-how pracodawcy w obliczu pandemii (szkolenie online)

Pokazujemy jak w aktualnej sytuacji chronić kluczową wartość: know-how firmy. Omawiamy nowe ryzyka i skuteczne sposoby ich niwelowania w odniesieniu do zakazu konkurencji czy obowiązku zachowania konkurencji.

SKUTECZNIE I PROSTO

Skupiamy się na skutecznym stosowaniu mechanizmów ochrony tajemnic pracodawcy w codziennej pracy. Uczymy, jak przygotować klauzule chroniące tajemnice firmowe w umowach o pracę i w umowach cywilnoprawnych. Pokazujemy, jak chronić tajemnice firmowe w codziennej pracy zdalnej.

PRAKTYCZNIE

Przedstawiamy metody egzekwowania stosowania zakazu konkurencji i obowiązku zachowania poufności - zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

Szkolenie dedykowane jest Działom HR, Działom Prawnym, Działom Compliance, a także Zarządom i Menadżerom.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

· Jakie mechanizmy chronią know-how i tajemnice pracodawcy?

· Zakaz konkurencji a obowiązek zachowania poufności.

· Jak skutecznie zastrzegać kary umowne?

· Aktualne orzecznictwo sądowe.

· Jak chronić tajemnice firmowe w codziennej pracy?

· Jak egzekwować wykonywanie zakazu konkurencji i obowiązku zachowania poufności?

· Sankcje za nieprzestrzeganie zakazu konkurencji i obowiązku zachowania poufności.

JAK TO ROBIMY

Metoda pracy: Zdalna klasa, czas trwania: 3 godziny.

DOWOLNA LOKALIZACJA

Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online przebywając w dowolnej lokalizacji: w miejscu pracy lub w domu. Korzystają przy tym z własnego sprzętu: komputera z dostępem do Internetu z mikrofonem, głośnikami i kamerą - dobrze sprawdzi się laptop.

POŁĄCZENIE TESTOWE

Przed szkoleniem w tej formie przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że sprzęt spełnia określone wymagania. Dzięki temu szkolenie przebiega bez zakłóceń - z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści. Do realizacji zdalnych klas najchętniej używamy narzędzi ze środowiska klienta. Używamy programów: ZOOM, ClikMeeting, Microsoft Teams.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki