Odporność psychiczna – silny lider to silny zespół

Pomagamy menadżerom wzmocnić odporność psychiczną. Rozwijamy umiejętność efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami i stresem, a także wspierania w tym swojego zespołu.

JAK TO ROBIMY

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Uświadamiamy menadżerom, czym jest odporność psychiczna oraz jak budować swoją siłę wewnętrzną. Pogłębiamy samoświadomość na temat ich mocnych stron i obszarów do wzmocnienia w budowaniu siły wewnętrznej na bazie modelu 4C.

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA

W praktyczny sposób uczymy zwiększać poczucie wpływu w pokonywaniu przeszkód, odbudowywać energię i szybko wracać do równowagi. Pokazujemy narzędzia i techniki, które pozwalają racjonalnie zarządzać emocjami i stresem, wydajnie pracować pod presją, redukować napięcie i budować pozytywne nastawienie.

SILNY LIDER = SILNY ZESPÓŁ

Przygotowujemy liderów do wspierania zespołu w kreowaniu proaktywnej postawy, wzmacnianiu zaangażowania, budowaniu wytrwałości, samodyscypliny i konsekwencji w dążeniu do rezultatów. Uczymy, w jaki sposób kształtować pozytywne nastawienie w zespole i otwartość na wyzwania.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Strefa przetrwania i strefa bezpieczeństwa - co się dzieje z organizmem w sytuacji stresu i presji.
  • Odporność psychiczna jako kluczowa kompetencja lidera i zespołu.
  • Model 4 C (zaangażowanie, kontrola, wyzwania, pewność siebie) - elementy determinujące odporność psychiczną.
  • Moc osobista - rozpoznanie własnych obszarów stresogennych, schematów reagowania w obliczu wyzwań i presji w odniesieniu do zasobów i mocnych stron wspierających siłę wewnętrzną.
  • Narzędzia i techniki budowania dystansu psychicznego, pracy z emocjami i relacjami.
  • Zarządzanie Energią Wewnętrzną - wiedza i narzędzia, jak zarządzać własną energią i odnawiać jej źródła.
  • Ja-Ty i nasze emocje - identyfikacja codziennych nawyków reagowania. Narzędzia wspierające wpływ na sposób przeżywania emocji swoich oraz swojego otoczenia.
  • Matryca wpływu i kontroli w budowaniu priorytetów - na co warto tracić energię, a co lepiej odpuścić?
  • Osobista tarcza antystresowa - narzędzia, które pozwolą na długofalową redukcję stresu.
  • Silny zespół - metody wsparcia zespołu w budowaniu odporności psychicznej w obliczu wyzwań i zmieniającego się otoczenia.
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Relaunch zespołu – nowe otwarcie dla efektywności

Choć wiele firm w ostatnich miesiącach podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie do biur,...

Wiedza Efektywność osobista
Gry, które rozwijają ludzi i integrują zespół!

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To podwodne laboratorium jest też domem...