Polityka antymobbingowa – dopasowana i żywa

Tworzymy jasne zasady przeciwdziałania i reagowania w sytuacji mobbingu i dyskryminacji, dopasowując je do specyfiki danej organizacji. Projektując rozwiązania, integrujemy podejście prawne i psychologiczne.

JAK TO ROBIMY

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Skupiamy się na zbudowaniu mechanizmów zabezpieczających przed wystąpieniem incydentów, a nie jedynie na reagowaniu, gdy już się pojawią.

ŻYWE ROZWIĄZANIE

Chcemy, aby polityka antymobbingowa była żywym rozwiązaniem w organizacji. Dlatego w jej projektowanie aktywnie włączamy kadrę zarządzającą, która następnie modeluje pożądane wzorce zachowania.

UZASADNIONE PRZYPADKI

Zwracamy uwagę, by dzięki precyzyjnemu zdefiniowaniu zwrotów „mobbing” i „dyskryminacja” pracownicy używali ich jedynie w uzasadnionych przypadkach, a menadżerowie nadal odważnie korzystali z wachlarza narzędzi menadżerskich.

POZYTYWNE INTENCJE

Projektując politykę myślimy o jej powiązaniu z szerszym kontekstem organizacyjnym, np. zarządzaniem różnorodnością lub wdrożeniem wartości. Przez to komunikujemy w organizacji jej pozytywną intencję, ze wskazaniem czego chcemy uniknąć.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Warsztat z najwyższą kadrą zarządzającą
  • Krok 2 Opracowanie polityki i procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

Wiedza Efektywność osobista
Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...