Polityka antymobbingowa – dopasowana i żywa

Tworzymy jasne zasady przeciwdziałania i reagowania w sytuacji mobbingu i dyskryminacji, dopasowując je do specyfiki danej organizacji. Projektując rozwiązania, integrujemy podejście prawne i psychologiczne.

JAK TO ROBIMY

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Skupiamy się na zbudowaniu mechanizmów zabezpieczających przed wystąpieniem incydentów, a nie jedynie na reagowaniu, gdy już się pojawią.

ŻYWE ROZWIĄZANIE

Chcemy, aby polityka antymobbingowa była żywym rozwiązaniem w organizacji. Dlatego w jej projektowanie aktywnie włączamy kadrę zarządzającą, która następnie modeluje pożądane wzorce zachowania.

UZASADNIONE PRZYPADKI

Zwracamy uwagę, by dzięki precyzyjnemu zdefiniowaniu zwrotów „mobbing” i „dyskryminacja” pracownicy używali ich jedynie w uzasadnionych przypadkach, a menadżerowie nadal odważnie korzystali z wachlarza narzędzi menadżerskich.

POZYTYWNE INTENCJE

Projektując politykę myślimy o jej powiązaniu z szerszym kontekstem organizacyjnym, np. zarządzaniem różnorodnością lub wdrożeniem wartości. Przez to komunikujemy w organizacji jej pozytywną intencję, ze wskazaniem czego chcemy uniknąć.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Warsztat z najwyższą kadrą zarządzającą
  • Krok 2 Opracowanie polityki i procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Efektywność osobista
Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...

Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Sztuczna inteligencja w produkcji – czego się spodziewać? Co już się dzieje?

Jestem wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji (AI). Ogromne wrażenie robi na mnie szybki rozwój...