Praca w Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej – odpowiedzialnie i bezstronnie

Kompleksowo przygotowujemy członków Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej (Komisji Wyjaśniającej) do tej wymagającej roli. Uczymy odpowiedzialnej i bezstronnej oceny zachowań niepożądanych, mobbingu i dyskryminacji, ale też dbania o polubowne rozwiązywanie sporów w organizacji

JAK TO ROBIMY

WRAŻLIWOŚĆ PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

Uwrażliwiamy na kwestie etyczne związane z pracą w Komisji, które wynikają zarówno z aspektów prawnych, proceduralnych, jak też społecznych. Dyskutujemy na przykładach znaczenie troski o czas, dyskrecję, wzajemne zależności w organizacji, klimat oraz sposób procedowania Komisji.

ODPOWIEDZIALNA REAKCJA

Przygotowujemy Komisję do przyjmowania skarg bądź zgłoszeń nieformalnych w sposób, który uczy organizację rozwiązywania konfliktów własnymi zasobami, o ile to jest możliwe. Pokazujemy jak trybem pracy minimalizować dokuczliwość udziału w postępowaniu, jednocześnie egzekwując uprawnienia przypisane pracom Komisji.

SKUTECZNOŚĆ POSTĘPOWAŃ

Przygotowujemy członków Komisji do prowadzenia postępowań od etapu zgłoszenia do etapu decyzji. Omawiamy cały proces postępowania, pokazując typowe pułapki oraz dobre praktyki w postaci narzędzi i technik komunikacyjnych.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Ramy prawne i społeczne zachowań niepożądanych w miejscu pracy i ich wpływ na pojawienie się zjawiska mobbingu i dyskryminacji - jak do tego podchodzi Komisja Wyjaśniająca

  • Sposób procedowania w przypadku zgłoszeń/skarg na zachowania niepożądane, mobbing i dyskryminację (od etapu zgłoszenia do decyzji Komisji)

  • Rozpoznawanie fałszywych oskarżeń o zachowania niepożądane, mobbing i dyskryminację i reagowanie na nie - jak zapobiegać eskalacji oskarżeń

  • Jak prawidłowo i skutecznie rozwiązywać konflikty w drodze polubownej

  • Skuteczne prowadzenie postępowań Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej

  • Prowadzenie rozmowy wyjaśniającej z osobą skarżącą oraz świadkami

  • Komunikowanie decyzji Komisji ze świadomością, że jest ona rekomendacją dla organizacji
Agnieszka Graszewicz
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Graszewicz
Koordynator projektów rozwojowych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...