Praca w Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej – odpowiedzialnie i bezstronnie

Kompleksowo przygotowujemy członków Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej (Komisji Wyjaśniającej) do tej wymagającej roli. Uczymy odpowiedzialnej i bezstronnej oceny zachowań niepożądanych, mobbingu i dyskryminacji, ale też dbania o polubowne rozwiązywanie sporów w organizacji

JAK TO ROBIMY

WRAŻLIWOŚĆ PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA

Uwrażliwiamy na kwestie etyczne związane z pracą w Komisji, które wynikają zarówno z aspektów prawnych, proceduralnych, jak też społecznych. Dyskutujemy na przykładach znaczenie troski o czas, dyskrecję, wzajemne zależności w organizacji, klimat oraz sposób procedowania Komisji.

ODPOWIEDZIALNA REAKCJA

Przygotowujemy Komisję do przyjmowania skarg bądź zgłoszeń nieformalnych w sposób, który uczy organizację rozwiązywania konfliktów własnymi zasobami, o ile to jest możliwe. Pokazujemy jak trybem pracy minimalizować dokuczliwość udziału w postępowaniu, jednocześnie egzekwując uprawnienia przypisane pracom Komisji.

SKUTECZNOŚĆ POSTĘPOWAŃ

Przygotowujemy członków Komisji do prowadzenia postępowań od etapu zgłoszenia do etapu decyzji. Omawiamy cały proces postępowania, pokazując typowe pułapki oraz dobre praktyki w postaci narzędzi i technik komunikacyjnych.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Ramy prawne i społeczne zachowań niepożądanych w miejscu pracy i ich wpływ na pojawienie się zjawiska mobbingu i dyskryminacji - jak do tego podchodzi Komisja Wyjaśniająca

  • Sposób procedowania w przypadku zgłoszeń/skarg na zachowania niepożądane, mobbing i dyskryminację (od etapu zgłoszenia do decyzji Komisji)

  • Rozpoznawanie fałszywych oskarżeń o zachowania niepożądane, mobbing i dyskryminację i reagowanie na nie - jak zapobiegać eskalacji oskarżeń

  • Jak prawidłowo i skutecznie rozwiązywać konflikty w drodze polubownej

  • Skuteczne prowadzenie postępowań Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej

  • Prowadzenie rozmowy wyjaśniającej z osobą skarżącą oraz świadkami

  • Komunikowanie decyzji Komisji ze świadomością, że jest ona rekomendacją dla organizacji
Agnieszka Graszewicz
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Graszewicz
Koordynator projektów rozwojowych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Efektywność osobista
Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

Wiedza Efektywność osobista
Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...