Praktyczny BIM dla biur projektowych

Przybliżamy praktykom optymalne korzystanie z BIM w biurze projektowym. Koncentrujemy się na koordynacji procesu informacyjnego pomiędzy ekspertami i zespołami. Pokazujemy, jak dzięki BIM budować na rynku przewagę konkurencyjną.

JAK TO ROBIMY

BIM PROCES

Analizujemy zastosowanie BIM m.in. przy zapewnieniu zgodności informacji, koordynacji projektów, pracy na modelu centralnym (ujęcie wewnątrz biura projektowego) oraz kilku modelach centralnych (ujęcie współpracy w ramach kilku biur projektowych). Pokazujemy proces krok po kroku, co daje uczestnikom lustro dla ich dotychczasowych praktyk w tym temacie i pokazuje przestrzeń do usprawnień.

KONKURENCYJNOŚĆ

Szkolenie daje mocne argumenty do budowania silnej pozycji rynkowej poprzez wykorzystanie BIM. Projekty opracowane w tej technologii to wiele korzyści dla inwestora, zarówno podczas realizacji nowych, jak i modernizacji i adaptacji istniejących obiektów. Wirtualny spacer, sprawna komunikacja i koordynacja projektu, przedmiarowanie cyfrowe, model 3D zawierający wszelkie niezbędne informacje techniczne określone w zależności od potrzeb, makieta z drukarki 3D – to tylko wybrane przewagi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zarządzanie procesem informacyjnym BIM z perspektywy projektanta:

 • Proces BIM dla projektanta - pokazanie potencjału BIM w biurze projektowym (różnice w podejściu do tradycyjnego procesu projektowego)
 • Jak przygotować biuro projektowe do wdrożenia BIM - quick wins w pracy projektanta z zastosowaniem BIM
 • Model centralny - idea i praktyczne zastosowanie
 • Benefity wewnętrzne i zewnętrzne stosowania BIM w biurze projektowym

Efektywne wykorzystanie MODELU:

 • Proste przekroje, zestawienia, obsługa podstawowa, wprowadzanie zmian, wariantowanie projektu - przykłady
 • Współpraca w biurze projektowym - praca na modelu centralnym, koordynacja wielobranżowa, raportowanie kolizji, przedmiarowanie
 • Biblioteki obiektów parametrycznych i poziomy ich dokładności - doświadczenia prowadzącego
 • Tworzenie harmonogramów 4D oraz jego praktyczne zastosowanie
 • Tworzenie kosztorysów 5D oraz ich praktyczne zastosowanie
 • Projektowanie generatywne - inspiracje
 • Wykorzystanie Modeli BIM do tworzenia prezentacji z zastosowaniem Virtual Reality (VR)

Jesteśmy wyłącznym partnerem szkoleniowym Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM (ECCBIM).

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki