Proces nawigacyjny N.E.W.S.® Self Navigation – nawiguj własnym rozwojem

N.E.W.S.® Self Navigation to proces, w którym wspieramy w rozwoju kluczowych dla firmy pracowników, by świadomie budowali w niej swoje miejsce. Scalamy ich indywidualne talenty i pasje z wyzwaniami i potrzebami organizacji.

JAK TO ROBIMY

Uczestnicy procesu N.E.W.S.® Self Navigation odbywają podróż w planowaniu własnego rozwoju.

OSOBISTY KOMPAS

Posługujemy się metaforą kompasu. Każda strona świata to inne pytania, refleksje i zadania, które pomagają uczestnikom określić kierunek, w jakim chcą się rozwijać wewnątrz organizacji. Dokonują autorefleksji i weryfikacji w zakresie spójności celów rozwojowych z osobistymi pasjami i wartościami.

NAWIGOWANIE POMIĘDZY ZMIANAMI

W obecnym VUCA Times organizacje przechodzą transformacje, zmieniają i przemodelowują procesy oraz strategie działania. Procesem N.E.W.S.® Self Navigation pomagamy przygotować pracowników do tego, by odważnie obejmowali nowe role. Nawigujemy, aby płynnie i zwinnie przechodzili pomiędzy rolami/funkcjami oraz potrafili przebranżowić się w ramach organizacji, wykorzystując swoje talenty.

ODWAŻNIE I ODPOWIEDZIALNIE

W procesie N.E.W.S.® Self Navigation wzbudzamy odpowiedzialność uczestników za ich własny rozwój, zapobiegając tym samym przekładaniu jej na HR i przełożonego. W wyniku tego uczestnicy identyfikują obszary i kompetencje, które chcą rozwijać w ramach organizacji. Tworzą również Indywidualny Plan Rozwoju.

PRZEBIEG

 1. Diagnoza: Każdy uczestnik przed warsztatem wypełnia kwestionariusz N.E.W.S. ® Celem pracy z kwestionariuszem jest uświadomienie uczestnikom ich osobistych nawyków dotyczących rozwoju oraz zdefiniowanie przeszkód, które utrudniają im rozwój.

 2. Warsztat nawigacyjny: Self Navigation w ramach, którego uczestnicy odbywają podróż w planowaniu rozwoju, gdzie:

  • Określają aktualny kierunek, w którym chcą się rozwijać wewnątrz organizacji.
  • Analizują, jakie możliwości rozwojowe pojawią się w ramach ich organizacji.
  • Wyznaczają cele rozwojowe uwzględniające kluczowych interesariuszy organizacji.
  • Dokonują autorefleksji i weryfikacji w zakresie spójności celów rozwojowych z osobistymi pasjami i wartościami.
  • Planują konkretny plan działań umożliwiający zrealizowanie celów rozwojowych.

 3. Follow-up: Sesje podsumowujące i przeglądowe, które pozwalają na bieżące weryfikowanie obranego kierunku i postępu realizacji zaplanowanych działań oraz ewentualnej zmiany. Follow-up pełni również rolę motywowania uczestników do systematycznej pracy.


N.E.W.S.®

Dowiedz się więcej o tej metodologii.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

Wiedza Efektywność osobista
Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...