Proces nawigacyjny N.E.W.S.® Self Navigation – nawiguj własnym rozwojem

N.E.W.S.® Self Navigation to proces, w którym wspieramy w rozwoju kluczowych dla firmy pracowników, by świadomie budowali w niej swoje miejsce. Scalamy ich indywidualne talenty i pasje z wyzwaniami i potrzebami organizacji.

JAK TO ROBIMY

Uczestnicy procesu N.E.W.S.® Self Navigation odbywają podróż w planowaniu własnego rozwoju.

OSOBISTY KOMPAS

Posługujemy się metaforą kompasu. Każda strona świata to inne pytania, refleksje i zadania, które pomagają uczestnikom określić kierunek, w jakim chcą się rozwijać wewnątrz organizacji. Dokonują autorefleksji i weryfikacji w zakresie spójności celów rozwojowych z osobistymi pasjami i wartościami.

NAWIGOWANIE POMIĘDZY ZMIANAMI

W obecnym VUCA Times organizacje przechodzą transformacje, zmieniają i przemodelowują procesy oraz strategie działania. Procesem N.E.W.S.® Self Navigation pomagamy przygotować pracowników do tego, by odważnie obejmowali nowe role. Nawigujemy, aby płynnie i zwinnie przechodzili pomiędzy rolami/funkcjami oraz potrafili przebranżowić się w ramach organizacji, wykorzystując swoje talenty.

ODWAŻNIE I ODPOWIEDZIALNIE

W procesie N.E.W.S.® Self Navigation wzbudzamy odpowiedzialność uczestników za ich własny rozwój, zapobiegając tym samym przekładaniu jej na HR i przełożonego. W wyniku tego uczestnicy identyfikują obszary i kompetencje, które chcą rozwijać w ramach organizacji. Tworzą również Indywidualny Plan Rozwoju.

PRZEBIEG

 1. Diagnoza: Każdy uczestnik przed warsztatem wypełnia kwestionariusz N.E.W.S. ® Celem pracy z kwestionariuszem jest uświadomienie uczestnikom ich osobistych nawyków dotyczących rozwoju oraz zdefiniowanie przeszkód, które utrudniają im rozwój.

 2. Warsztat nawigacyjny: Self Navigation w ramach, którego uczestnicy odbywają podróż w planowaniu rozwoju, gdzie:

  • Określają aktualny kierunek, w którym chcą się rozwijać wewnątrz organizacji.
  • Analizują, jakie możliwości rozwojowe pojawią się w ramach ich organizacji.
  • Wyznaczają cele rozwojowe uwzględniające kluczowych interesariuszy organizacji.
  • Dokonują autorefleksji i weryfikacji w zakresie spójności celów rozwojowych z osobistymi pasjami i wartościami.
  • Planują konkretny plan działań umożliwiający zrealizowanie celów rozwojowych.

 3. Follow-up: Sesje podsumowujące i przeglądowe, które pozwalają na bieżące weryfikowanie obranego kierunku i postępu realizacji zaplanowanych działań oraz ewentualnej zmiany. Follow-up pełni również rolę motywowania uczestników do systematycznej pracy.


N.E.W.S.®

Dowiedz się więcej o tej metodologii.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

Wiedza Efektywność osobista
Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...