Program talentowy – rozwój kompetencji kluczowych dla wzrostu organizacji

Pomagamy organizacjom trafnie identyfikować, które kompetencje są dla nich strategiczne z perspektywy wyzwań biznesowych. Wierzymy, że program talentowy to nie tylko rozwój wybranych osób, ale uruchomienie potencjału do wzrostu całej organizacji.

JAK TO ROBIMY

BIZNESOWE REZULTATY

Doradzamy przy identyfikacji kompetencji, które z punktu widzenia aspiracji biznesowych organizacji są niezbędne. Stają się one kręgosłupem naszych programów talentowych. Koncepcja programu zapewnia silny wzrost kluczowych kompetencji i dzielenie się nimi z pozostałymi osobami w organizacji. Programem talentowym zarządzamy jak projektem. Ułatwia to nadawanie programowi znaczenia w organizacji i tym samym uzyskanie zwrotu z inwestycji.

REKRUTACJA HIGH POTENTIAL

Dbamy o sprecyzowane kryteria rekrutacji i selekcji uczestników programu. Zależy nam, by ulokować odpowiedzialność za rozwój po stronie HiPo. Eliminując ryzyko roszczeniowej postawy wobec pracodawcy, rozbudzamy i pielęgnujemy osobistą chęć wynikającą z potrzeby rozwoju. Pozyskujemy mocny patronat kadry zarządzającej, aby rekrutacja i udział w programie uzyskały potrzebny status. Nie pomijamy również przełożonych. Chcemy, aby mieli efekt współwłasności i umieli pracować rozwojowo z uczestnikami programu.

UTRZYMANIE MOTYWACJI

Pracę w programie projektujemy według rosnącej samodzielności, zgodnie z koncepcją Blancharda. Jeśli program jest za długi lub niedopasowany do nawyków uczenia się HiPo, często ich motywacja spada w jego trakcie. Stopniowo prowadzimy Talenty poprzez działania szkoleniowe do zdobywania doświadczeń rozwojowych w zadaniach wdrożeniowych o projektach. Dzięki temu rozwój strategicznych dla organizacji kompetencji może być efektywnie kontynuowany po zakończeniu programu.

PROCESOWE MYŚLENIE

Po programie talentowym rekomendujemy działania wewnętrzne, które organizacja powinna wdrożyć, by zarządzać strategicznymi kompetencjami. Osadzamy w ten sposób zarządzanie Talentami w procesach personalnych, nadając mu charakter procesu.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Identyfikujemy kompetencje, które są strategiczne dla organizacji z punktu widzenia jej celów biznesowych.
  • Krok 2 Określamy cele i rezultaty biznesowe dla programu talentowego – doprecyzowujemy kryteria rekrutacji i selekcji oraz role projektowe.
  • Krok 3 Rekrutujemy High Potential do programu i kontaktujemy się z nimi na cele rozwojowe.
  • Krok 4 Planujemy komunikację i otwarcie programu.
  • Krok 5 Realizujemy działania rozwojowe dopasowane do motywacji High Potential i postawionych celów biznesowych.
  • Krok 6 Monitorujemy postępy w trakcie programu i stymulujemy do brania osobistej odpowiedzialności za rozwój.
  • Krok 7 Ewaluujemy rezultaty programu zgodnie z uzgodnionymi na starcie kryteriami.
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...