Project Management Office (PMO) – kierunek na efektywność

Pokazujemy optymalne w kontekście potrzeb organizacji sposoby na implementację Biura Zarządzania Projektami (PMO). Uzbrajamy w narzędzia zarządzania portfelem projektów i programami.

JAK TO ROBIMY

ROLA PMO

Pokazujemy portfolio rozwiązań, jak planować miejsce PMO w strukturze organizacji oraz wyzwania, które się z tym wiążą. Dyskutujemy o modelach optymalnych z perspektywy potrzeb organizacji.

PRZEJRZYSTOŚĆ NA DUŻYM I MAŁYM OBRAZKU

Skuteczne PMO to przejrzyste dane na temat portfela projektów w organizacji i zaangażowania zasobów. Uczymy jak zapewnić porównywalność w zakresie statusu każdego projektu. Dbamy o komfort kluczowych interesariuszy, dopasowanie sposobu udostępniania danych.

STRATEGIA FIRMY

Nawigujemy jak podejmować decyzje dotyczące doboru projektów oraz ich priorytetyzacji w ramach portfela , by maksymalizować korzyści w kontekście strategii organizacji.

ZASOBY

Ćwiczymy jak zarządzać kluczowymi dla grup projektów i programów zasobami. Budujemy skuteczne i proste systemy raportowania. Uzbrajamy w narzędzia oceny potencjału, doboru i planowania rozwoju zespołów projektowych.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Modelowanie PMO w organizacji

  • PMO w praktyce - przykłady i inspiracje

  • PMO jako filar realizacji strategii

  • Narzędzia zarządzania portfelem projektów i programami

  • Weryfikacja efektywności i planowanie rozwoju PMO

  • Zarządzanie zasobami przez PMO

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Webinarium
Szkolenie
Project Management Office
Po
Konsultacje indywidualne

SPRAWDŹ TAKŻE

POWIĄZANE SZKOLENIA/DZIAŁANIA

POLECANE ARTYKUŁY I WEBINARIA Z NASZEJ STREFY WIEDZY

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki