Projektowanie programów rozwojowych z zasadą 70:20:10 – doświadczenie w centrum uwagi

Projektujemy programy rozwojowe, które torują uczestnikom drogę do praktycznego wzrostu kompetencji. Dążymy do maksymalizacji ich rezultatów, stawiając w centrum procesu model 70:20:10.

JAK TO ROBIMY

10%: BAZA DO ROZWOJU

Myślimy o szkoleniach jak o bazie wyjściowej do dalszego rozwoju. Dlatego dbamy o ich efektywność i kompaktowość. W tym celu koncentrujemy się maksymalnie na treningu umiejętności i umiejscowieniu szkoleń w rzeczywistości zawodowej, dzięki dobremu zrozumieniu wyzwań biznesowych.

20%: INSPIRACJA OD INNYCH

Rozwój uczestników osadzamy w procesie stymulującym do wymiany wiedzy. Dbamy o udział w programie przełożonych, którzy mają aktywny wpływ na rozwijanie pożądanych kompetencji. Zapewniamy uczestnikom możliwość uczenia się z doświadczeń innych w formule Action Learning. W ramach telecoachingu dzielimy się doświadczeniem, by zapewnić aplikację nowej wiedzy do wymagań biznesowych.

70%: SIŁA DOŚWIADCZENIA

Największy nacisk kładziemy na zadania wdrożeniowe, które pozwalają uczestnikom zdobywać własne rozwojowe doświadczenia, np. motywujemy do zmiany dotychczasowego sposobu realizacji zadań czy stawiamy przed wyzwaniem realnego zastosowania poznanych narzędzi w relacji z zespołem. W efekcie torujemy drogę do silnego wzrostu kompetencji i transformacji zachowań.

CROSS-OBSZAROWO

Projektując programy rozwojowe, dążymy do wzrostu współpracy cross-obszarowej wewnątrz organizacji. Zaplanowane działania rozwojowe motywują uczestników do lepszego zrozumienia celów biznesowych innych obszarów organizacyjnych i aktywnego podejmowania współpracy.

Projektujemy program, jak i realizujemy działania rozwojowe.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Określamy ramę dla programu rozwojowego - doprecyzowujemy cele biznesowe, rezultat i role.
  • Krok 2 Projektujemy rozwój - zestawiamy perspektywę biznesową i uczestników. Działania w module 70:20:10 przekuwamy w efektywny, ale i łatwo zarządzalny program.
  • Krok 3 Planujemy jasną i dopasowaną do kultury organizacyjnej komunikację w programie. Wyznaczamy osoby, które w programie będą odpowiadać za zarządzanie komunikacją z uczestnikami.
  • Krok 4 Realizujemy działania rozwojowe. Dbamy o klarowną nawigację uczestników w procesie rozwojowym, inspirujemy i motywujemy do ukończenia zaplanowanych kroków.
  • Krok 5 Monitorujemy postępy w trakcie programu - uczestnikom zapewniamy poczucie progresu. Sponsorom dostarczamy mierzalne dane o rezultatach programu.
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Sztuczna inteligencja w produkcji – czego się spodziewać? Co już się dzieje?

Jestem wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji (AI). Ogromne wrażenie robi na mnie szybki rozwój...

Wiedza Leadership
Senior manager - przez jakie soczewki ogląda swoją rzeczywistość?

Executive coaching wg N.E.W.S.®