Prowadzenie spotkań online - dynamicznie i efektywnie

Uczymy jak zaplanować i przeprowadzić efektywne spotkanie online. Koniec z jałowymi dyskusjami, nieprzygotowanymi prowadzącymi i nadmiarowym składem osobowym.

ORGANIZACJA TO PODSTAWA

Uczymy planowania skutecznych spotkań online. Wyjaśniamy jak formułować realne cele i opracowywać odpowiednią agendę, kogo koniecznie zaprosić (a komu odmówić udziału), a także jak zadbać o komfort spotkania online i pomocne materiały.

WSZYSTKO W RĘKACH PROWADZĄCEGO

Rozwijamy kompetencje związane z prowadzeniem spotkań: kierowaniem jego przebiegiem, prowadzeniem dyskusji online, motywowaniem uczestników do aktywności i podejmowania decyzji.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Organizacja spotkania online - zdefiniowanie czynników efektywności
 • Rodzaje spotkań i ich cele - sporządzenie agendy.
 • Klucz doboru uczestników spotkania online i przygotowanie zaproszenia (treść, forma).
 • Prowadzenie spotkania online - warsztat koniecznych umiejętności:
  - technikalia i zarządzanie prelegentami,
  - kierowanie dyskusją,
  - budowanie przyjaznego klimatu spotkania,
  - motywowanie do podejmowania decyzji,
  - kontrola czasu.
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji: awarie i problemy techniczne, trudne zachowania uczestników.
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Innowacje w czasie katastrofy klimatycznej

Potrzeba nam dziś rewolucyjnych, dysruptywnych innowacji - tysięcy nakładających się większych i...

Wiedza Efektywność osobista
Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianych częściej i...