Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji - szkolenie

Podczas szkolenia mobbing, molestowanie i dyskryminację precyzujemy jako ważne i delikatne pojęcia, aby móc podejmować temat odpowiedzialnie. Uwrażliwiamy, ale nie doprowadzamy do nadwrażliwości.

JAK TO ROBIMY

DEFINICJE

Definiujemy wspólnie granice pomiędzy skutecznym zarządzaniem i współpracą a mobbingiem i dyskryminacją. Uczymy uważności na tzw. zachowania niepożądane, czyli takie, które narastając, mogą doprowadzić do zjawisk typu mobbing.

PRAWIDŁOWA DIAGNOZA

Omawiając orzecznictwo sądowe, analizujemy jak można uniknąć interwencji prawnej. Koncentrujemy się na możliwościach wpływu menadżera oraz pracownika w reagowaniu na sytuacje niepożądane. Omawiamy dostępne w danej organizacji środki nieformalne, a także formalne (o ile funkcjonuje w niej polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna).

ODPOWIEDZIALNA REAKCJA

Menadżerom pokazujemy, jak zapewniać efektywną realizację zadań, bez pola do agresji fizycznej, psychicznej i symbolicznej. Pracowników uczymy brania odpowiedzialności za własne działania, a także reagowania na sytuacje występujące w otoczeniu. Omawiamy sygnalizowanie ich przełożonym lub powołanym do tego organom występowania zachowań niepożądanych.

FORMUŁA SZKOLENIA - STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

PROGRAM SZKOLENIA MOBBING I DYSKRYMINACJA - PRZECIWDZIAŁANIE

Kluczowe zagadnienia, które omawiamy podczas szkolenia:

  • Zachowania pożądane i niepożądane w zarządzaniu zespołem
  • Definicje prawne i psychologiczne dyskryminacji i mobbingu
  • Rozwiązywanie konfliktów a przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
  • Rozpoznawanie i reagowanie na dyskryminację i mobbing
  • Praktyka i orzecznictwo sądowe dotyczące dyskryminacji i mobbingu
  • Obowiązki przełożonego a obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania i reagowania
  • Granice pomiędzy skutecznym zarządzaniem a dyskryminacją i mobbingiem
  • Instrumenty polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej - reguły postępowania w sytuacjach problemowych
Agnieszka Graszewicz
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Graszewicz
Koordynator projektów rozwojowych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...