Przekazywanie trudnych decyzji - test autorytetu

Skupiamy się na temacie trudnych decyzji, aby przygotować menadżerów do skutecznego działania w sytuacjach wyjątkowych czy awaryjnych, które często bywają testem dla ich pozycji i autorytetu.

JAK TO ROBIMY

ROZUMIENIE TEMATU

Przygotowujemy uczestników szkolenia do stawienia czoła sytuacjom, które przytrafiają się im po raz pierwszy, na które mają ograniczony wpływ, budzą silne emocje i obawę o konsekwencje podjętych decyzji. Ćwiczymy umiejętności panowania nad emocjami swoimi i rozmówcy.

NASZA PRACA

Nie dajemy gotowych rozwiązań na wszystkie sytuacje. Uświadamiamy uczestnikom, co powinni wziąć pod uwagę podejmując decyzję i jak przekazać niepopularne informacje. Dzięki takiemu podejściu czują się pewniej w trudnych sytuacjach i są bardziej skuteczni.

FORMA I NARZĘDZIA

Pokazujemy jak ważna jest dbałość o formę przekazu. Dzięki odpowiedniemu podejściu można zmienić postawę pracownika i przekonać go do trafności trudnej decyzji. Temat traktujemy mocno narzędziowo. Uczestnicy otrzymują schematy i struktury rozmów, które są podstawą do ćwiczeń praktycznych.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Normy, zasady i standardy pracy w zespole

  • Praca informacją zwrotną

  • Rozmowa motywująca - wzmacnianie dobrych zachowań

  • Korygowanie niewłaściwych zachowań - rozmowa dyscyplinująca

  • Przekazywanie informacji o zmianach i trudnych decyzjach, m.in. zmiana systemu czasu pracy, brak premii, podwyżki czy awansu

  • Rozmowa zwalniająca - znaczenie rozmowy informującej o zwolnieniu w procesie zwalniania i jej cel

  • Rozmowy w sytuacjach trudnych, tj. wypadek czy śmierć w pracy
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Efektywność osobista
Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

Wiedza Efektywność osobista
Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...