Przywództwo angażujące – nowoczesny model zarządzania

Pokazujemy jak budować partnerskie relacje z pracownikami i dzielić się z nimi odpowiedzialnością. Pomagamy stać się inspirującym szefem, uruchamiającym potencjał i pełne zaangażowanie pracowników.

JAK TO ROBIMY

PRZYWÓDZTWO WSZECHSTRONNE

Nasze doświadczenie pokazuje, że im bardziej wszechstronny jest szef, tym skuteczniej zarządza zespołem i lepiej radzi sobie w trudnych sytuacjach. Dlatego przygotowujemy szefów do pełnienia wielorakich funkcji, m.in.: stratega, coacha, inspiratora i mediatora.

STYL PRZYWÓDZTWA A ZAANGAŻOWANIE

Uświadamiamy uczestnikom szkolenia, że styl przywództwa liderów jest jednym z kluczowych czynników, który może zwiększyć poziom zaangażowania zespołu. Omawiamy wpływ zaangażowania na rotację pracowników, ich absencję, poziom zadowolenia klientów, a także na osiągane wyniki finansowe.

PARTNERSTWO W ZARZĄDZANIU

Mocno podkreślamy wagę współuczestniczenia pracowników w zarządzaniu, wzmacniania ich autonomii, a także dzielenia się z nimi odpowiedzialnością. Odwołujemy się do licencjonowanego modelu N.E.W.S.® Practical Leadership Model, wyjaśniając konieczność wspólnego postrzegania przez zespół czterech aspektów: kierunku, wartości, barier i planu operacyjnego.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Cechy przywódcy angażującego vs przywódcy tradycyjnego

  • Przywództwo wszechstronne Kaplana i Kaisera

  • Źródła autorytetu przywódcy jutra

  • Zachęcanie do współodpowiedzialności: budowanie partnerskiej relacji z pracownikami, inspirowanie do działania, odkrywanie potencjału zespołu

  • Postawa szefa a zaangażowanie zespołu

  • Trudne sytuacje w przywództwie angażującym
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...