Przywództwo sytuacyjne – siła elastyczności

Wzmacniamy cechy przywódcze liderów. Zwiększamy ich efektywność poprzez rozwijanie umiejętności elastycznego reagowania na wymagania sytuacji.

JAK TO ROBIMY

PRACOWNIK SIĘ ZMIENIA, A LIDER WRAZ Z NIM

Uświadamiamy liderom jak przebiega rozwój pracownika, czego potrzebuje na poszczególnych etapach rozwoju i jak na te potrzeby odpowiadać.

DOMINUJĄCY STYL ZARZĄDZANIA A ELASTYCZNOŚĆ

Badamy indywidualne style liderów i pomagamy im rozwinąć te, których potencjału nie wykorzystują. Wspieramy w kształtowaniu nowych nawyków kierowniczych tak, by zwiększyć elastyczność liderów.

MAPA MOJEGO ZESPOŁU

Wraz z uczestnikami analizujemy etapy rozwoju poszczególnych pracowników w ich zespołach. Wypracowujemy najlepsze podejście odpowiadające dojrzałości pracownika i typowi zadań, jakie otrzymuje.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Cechy wybitnych przywódców a współczesny menadżer - czego możemy się nauczyć od autorytetów z przeszłości

  • Jakim wyzwaniom musi sprostać współczesny menadżer

  • Poziomy rozwoju pracownika - zestaw pytań diagnozujących kompetencje

  • Co wpływa na zaangażowanie pracownika

  • Czy można przewidzieć spadek motywacji pracownika?

  • Style przywództwa - cechy charakterystyczne i ich dopasowanie do potrzeb sytuacji

  • Elastyczny przywódca - sztuka kształtowania nowych nawyków

  • Współpraca dla wyników - przygotowanie liderów do realnych rozmów z pracownikami

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Kwestionariusz on-line – style przywództwa
Szkolenie
Przywództwo sytuacyjne
Po
Sesja on the job

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki