Rozmowy menadżerskie na czas kryzysu (szkolenie online)

Przygotowujemy menadżerów, by w czasie napięć i niepewności potrafili umiejętnie wspierać i rozmawiać z pracownikami. Pokazujemy, jak przekazywać trudne wiadomości.

ROLA LIDERA

Wyjaśniamy jak mądrze, z wyczuciem i skutecznie zarządzać stresem - własnym i swoich pracowników. Lider zarządzający swoim autorytetem w czasie kryzysu to przede wszystkim osoba wykazująca się odpornością psychiczną.

BALANS I INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Pokazujemy rolę inteligencji emocjonalnej i umiejętności sprawowania „miękkiego przywództwa” na przemian z „twardym przywództwem”, niezbędnym w chwilach wymagających działań szybkich i zdecydowanych. Prezentujemy i trenujemy sprawdzone struktury prowadzenia rozmów - zespołowych i indywidualnych (w formule online).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • 7 zasad zarządzania stresem menadżera w czasach kryzysu
  • Jak zrozumieć emocje pracowników, czyli szybka nauka empatii
  • Komunikacja do zespołu - jak się przygotować, jakiego schematu się trzymać, aby komunikat spełniał swój cel
  • Jak przekazywać decyzje organizacyjne, które są trudne, ale ważne
  • Komunikaty o trudnych wydarzeniach - kiedy prowadzić rozmowy zespołowe, a kiedy indywidualne w wersjach online
  • Algorytm przekazywania komunikatów trudnych - wskazówki i najlepsze praktyki
  • Rozmowy indywidualne - jak rozmawiać, by podnieść morale i dać energię w trudnej sytuacji, jak dawać feedback

JAK TO ROBIMY

Metoda pracy: Zdalna klasa, 2 spotkania on-line - każde po 3 godziny.

DOWOLNA LOKALIZACJA

Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online przebywając w dowolnej lokalizacji: w miejscu pracy lub w domu. Korzystają przy tym z własnego sprzętu: komputera z dostępem do Internetu z mikrofonem, głośnikami i kamerą - dobrze sprawdzi się laptop.

POŁĄCZENIE TESTOWE

Przed szkoleniem w tej formie przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że sprzęt spełnia określone wymagania. Dzięki temu szkolenie przebiega bez zakłóceń - z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści. Do realizacji zdalnych klas najchętniej używamy narzędzi ze środowiska klienta. Używamy programów: ZOOM, ClikMeeting, Microsoft Teams.

CO DODATKOWO

KONSULTACJE 1:1 z konsultantem-psychologiem służące wzmocnieniu menadżerów w ich roli w sytuacji niepewności.

Dodatkowo rekomendujemy telefoniczne konsultacje psychologiczne, które pomagają skoncentrować uwagę na wyzwaniach menadżerskich w obliczu zmienności: przekazywaniu ważnych wiadomości, zarządzaniu emocjami i efektywnością zespołów. Uczestnicy konsultacji chwalą taką formułę za szybkie wypracowanie planu działania w konkretnej sytuacji z uważnością na potrzeby zespołu i własne emocje.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki