Rozwiązywanie konfliktów – doceń różne punkty widzenia

Wiemy, że konfliktów nie da się uniknąć, dlatego wzmacniamy ich konstruktywny aspekt i wyjaśniamy, jak zachować równowagę między emocjami a rozsądkiem. Skupiamy się na praktycznym zastosowaniu różnych strategii rozwiązywania konfliktów oraz sprawdzonych technikach komunikacji w sporze.

JAK TO ROBIMY

ROZPOZNANIE NAWYKOWYCH REAKCJI NA KONFLIKT

Reakcje w konflikcie często są impulsywnie, nawykowe, zachodzą poza świadomością. Podczas szkolenia umożliwiamy uczestnikom zaobserwowanie tych nawyków i poszerzenie samoświadomości.

ROZSĄDNIE, EMPATYCZNIE I PRAKTYCZNIE

Pokazujemy proste, konkretne techniki ułatwiające zarządzanie emocjami swoimi i innych. Zachęcamy do przyjęcia proaktywnej postawy wobec sytuacji konfliktowych. Pracujemy na case study i analizujemy różne scenariusze.

SZEF WOBEC KONFLIKTU W ZESPOLE

Rozwijamy umiejętności związane z mediowaniem sporów oraz rozpoznawaniem konfliktów ukrytych (na linii szef-zespół, pomiędzy członkami zespołu).

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Podłoże konfliktów - najczęstsze przyczyny konfliktów w miejscu pracy

  • Strategie rozwiązywania konfliktów - ich charakterystyka i dobór do sytuacji

  • Osobowość a konflikty - analiza typów osobowości stron w konflikcie

  • Rola menadżera w konflikcie między pracownikami – co może, czego nie może i co warto, by zrobił lider, aby pomóc rozwiązać spór pracowniczy z wykorzystaniem wybranych narzędzi z warsztatu mediatora

  • Uprzedzenia i nastawienie, postrzeganie i styl komunikowania się jako czynniki utrudniające rozwiązanie konfliktu - jak sobie z nimi radzić?

  • Egzekwowanie oczekiwań, przekazywanie niepopularnej wiadomości itp. - narzędzia komunikacyjne, które pozwalają zapobiegać konfliktom oraz rozwiązywać istniejące

  • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych

  • Zarządzanie konfliktem pracowniczym - doskonalenie techniki poprzez ćwiczenia praktyczne
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Efektywność osobista
Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

Wiedza Efektywność osobista
Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...