Rozwój indywidualny – kwestia zaplanowana

Dbamy o to, by każdy uczestnik wyszedł ze szkolenia z gotowym i dopasowanym do swoich potrzeb produktem - indywidualnym planem rozwoju.

JAK TO ROBIMY

ROZSZERZAMY KONTEKST

Prowokujemy uczestników szkolenia do szerszego myślenia o swoim rozwoju osobistym. To nie tylko tradycyjna „kariera”, ale stawanie się kimś wartościowym dla siebie i innych dzięki nowym umiejętnościom, postawie i doświadczeniom.

UWSPÓLNIENIE PERSPEKTYW

Dużą wagę kładziemy na szukanie obszaru wspólnego, gdzie potrzeby uczestnika łączą się z potrzebami organizacji.

ROZWÓJ W DZIAŁANIU

Stawiamy na praktyczny trening prowadzenia rozmów na temat swojego rozwoju z innymi osobami w organizacji, przede wszystkim z przełożonym. Uczestnicy pracują na mapach rozwoju.

OSADZENIE W KONTEKŚCIE

Poznajemy strukturę, ścieżki awansu i ofertę rozwojową klienta, żeby móc nakierowywać pracowników, nazywać ich plany i opierać się na konkretnych możliwościach rozwoju dostępnych w firmie.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Rozwój - czym jest, jak nad nim pracować i kto za niego odpowiada

  • Zasada 70-20-10

  • Warunki rozwoju

  • Mapa rozwoju osobistego

  • Wypracowanie kierunków swojego rozwoju z uwzględnieniem dwóch perspektyw

  • SMART - ustalanie motywujących celów

  • Ekologia rozwoju - praktyczne sposoby sprawdzenia motywacji. Rozpoznawanie i praca nad schematami, nawykami myślenia i działania

  • Mój plan rozwoju, osobista marka, wizerunek a kierunek rozwoju. Networking. Rola przełożonego

  • Przeszkody w trakcie realizacji planu - sposoby poradzenia sobie z nimi
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...