Sekretariat – profesjonalna wizytówka firmy

Przygotowujemy osoby pracujące w sekretariacie do świadomego kształtowania swojego wizerunku oraz pozycji zawodowej w komunikacji z pracownikami i klientami firmy.

JAK TO ROBIMY

ADEKWATNIE DO POTRZEB

Koncentrujemy się na wymaganiach firmy związanych z funkcjonowaniem sekretariatu. Szukamy kluczowych obszarów, które wzmacniamy i rozwijamy.

OSADZENIE W KONTEKŚCIE

Rozwijamy umiejętności komunikacyjne niezbędne w pracy sekretarki. Zwracamy uwagę na różnorodność klientów wewnętrznych i zewnętrznych, jak również kontekst kulturowy i etykietę biznesową.

WZMOCNIENIE EFEKTYWNOŚCI

Rekomendujemy metody pomagające lepiej planować pracę. Ich rezultatem jest umiejętne zarządzanie sobą w czasie i terminowe realizowanie powierzonych zadań.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Organizacyjna i reprezentacyjna funkcja sekretariatu w firmie - jak sekretariat wpisuje się w kulturę organizacyjną firmy?

  • Etykieta biznesowa - zasady służbowego savoir-vivre

  • Psychologia komunikacji interpersonalnej w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym

  • Trudne sytuacje komunikacyjne - przydatne narzędzia komunikacji asertywnej

  • Radzenie sobie ze stresem i zarządzanie emocjami w trudnych sytuacjach

  • Netykieta - zasady komunikacji mailowej w korespondencji służbowej

  • Efektywna organizacja i planowanie pracy sekretariatu
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...