Shadowing on the job - wsparcie w cieniu

Rozwijamy sprzedaż w formule 1:1 przez asystę w naturalnym kontekście zawodowym. Budujemy nowe nawyki i schematy działania, które dają wymierne efekty w wynikach sprzedaży. Coach na bieżąco udziela feedbacku, co umożliwia natychmiastowe wprowadzanie zmian oraz wykorzystywanie nowej wiedzy i umiejętności w kolejnej sytuacji.

JAK TO ROBIMY

W ŚRODOWISKU PRACY

Zapewniamy learning by doing - coach asystuje podczas codziennych aktywności zawodowych w środowisku pracy, co silniej i szybciej motywuje do zmian. Asystujemy w naturalnych zadaniach (spotkanie z klientem, PH), dbając o to, aby realizowane aktywności odbyły się w wymaganym standardzie.

LUSTRO

Coach udziela feedbacku na bazie zaobserwowanych, naturalnych zachowań, bezpośrednio po obserwacji. Stanowi lustro społeczne w sytuacjach, które zwykle są pozbawione feedbacku. Dzięki temu łatwiej o refleksję i wdrożenie nowych zachowań w krótkiej perspektywie czasowej np. przy najbliższym spotkaniu z klientem/doradcą.

DŹWIGNIA W SZEFIE

Gdy prowadzimy shadowing z menadżerami, zapewniamy kaskadową zmianę zachowań w sieci sprzedaży. Mamy efekt dźwigni - szefowie budują nowe nawyki prowadzenia coachingu w terenie/wizyt podwójnych, co przekłada się na efektywność ich pracy menadżerskiej i wyniki sprzedaży.

PRZEBIEG - jako samodzielny proces albo wsparcie w programie rozwojowym

1. Obserwacja coacha w cyklu 2-3 wizyt.

2. Feedback bezpośrednio po obserwacji.

3. Zadania pomiędzy sesjami wspierające rozwój kompetencji i nowych nawyków.

Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...