Spotkanie z klientem – jak doprowadzić do decyzji na TAK

Wyposażamy uczestników szkolenia w wiedzę o czynnikach sukcesu na każdym z etapów rozmowy sprzedażowej. Uczymy jak korzystać z odpowiednich narzędzi, by doprowadzić do pozytywnej decyzji klienta.

JAK TO ROBIMY

TO KLIENT KUPUJE, A NIE JA MU SPRZEDAJĘ

Chcemy, by sprzedawcy dostrzegli różnicę pomiędzy prowadzeniem klienta w tracie spotkania a wywieraniem na niego presji. Podczas szkolenia pokazujemy jak prowadzić rozmowę, by klient sam finalnie doszedł do wniosku, że chce skorzystać z proponowanych rozwiązań.

KRYTERIA DECYZYJNE

Wychodzimy z założenia, że na każdym spotkaniu sprzedawcy powinni ustalać, jak wygląda proces decyzyjny. Wyjaśniamy jak przeprowadzić power mapping oraz dowiedzieć się, jak w ramach poznanych kryteriów kształtuje się omawiana propozycja.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Kontraktowanie przebiegu spotkania

  • Schody sprzedażowe - domykanie kolejnych etapów, upewniając się, że możemy przejść dalej

  • Jak wejść w świat klienta - dostosowanie sposobu prowadzenia rozmowy do typu klienta

  • Mój cel rozmowy a cel klienta

  • Kryteria decyzyjne, ustalanie decydenta (power mapping w praktyce)

  • Prowadzenie a wywieranie presji - jak zadbać, by to klient sam doszedł do kluczowych wniosków

  • Finalizacja sprzedaży, zamykanie spotkania

  • Indywidualny plan wdrożenia kompletnych schodów sprzedażowych do rozmowy z klientem
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...