Talenty Gallupa (badanie i warsztat) – odkrywamy potencjał

Pomagamy rozwijać potencjał, odkrywając talenty Gallupa. Dzięki warsztatom, poprzedzonym badaniem online, umożliwiamy uczestnikom poznanie swoich mocnych stron i pokazujemy, jak z nich czerpać, aby osiągać sukces.

JAK TO ROBIMY

USTALAMY TALENTY

Testy Gallupa to niezwykle skuteczne narzędzie, które umożliwia identyfikację dominujących talentów. W toku wieloletnich badań wyodrębniono 34 obszary talentów, które bezpośrednio wiążą się z potencjałem do odniesienia sukcesu. Każdy z talentów zalicza się do jednej z 4 domen: Wykonawczej, Wpływu, Budowania Relacji lub Myślenia Strategicznego. Za pomocą badania w formie kwestionariusza online, zapraszamy do odkrywania osobistych talentów. Pomagamy też ustalić, które z nich mogą wspierać realizację codziennych zadań.

TALENTOWY IDENTYFIAKTOR ZESPOŁU

Dla zespołów, które chcą dodać sobie pozytywnej energii oraz zainspirować się do jej wzmacniania proponujemy warsztaty oparte o TOP 5 Gallupa, czyli pięć najsilniejszych talentów. Dzięki warsztatowi członkowie zespołu odkryją swój osobisty i zespołowy profil talentów i mocnych stron. Dzięki temu uczestnicy stworzą „talentowy identyfikator”- narzędzie ułatwiające współpracę zespołową i dystrybucję zadań. Poznają potrzeby, motywacje i oczekiwania poszczególnych osób w zespole, zyskując „napęd” do działania!

WSPARCIE DOŚWIADCZONEGO EKSPERTA

Warsztat poprowadzą certyfikowani eksperci, którzy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie rozwoju osobistego i zawodowego. Pomogą zinterpretować wyniki Testów Gallupa, a następnie skupią się na wzmocnieniu mocnych stron uczestników lub mocnych stron całego zespołu.

CO PROPONUJEMY

KROK 1: Badanie

Przebieg badania Testem Gallupa obejmuje kilka etapów, które mają na celu odkrycie i zrozumienie dominujących talentów i mocnych stron uczestników:

1. Przygotowanie: Na początku badania, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie testu Gallupa ustala cele i intencję badania z osobą/sponsorem/organizacją, która zamówiła badanie. Na tym etapie określa się również komfort uczestników i zapewnia im informacje dotyczące celów badania.

2. Forma ankietowa: Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny link do badania online. Wypełnienie Testu Gallupa zajmuje zwykle około 30-40 minut. Badanie składa się z pytań dotyczących różnych obszarów życia i pracy, mających na celu zgłębienie talentów i mocnych stron uczestnika.

3. Analiza i generowanie raportów indywidualnych: po zakończeniu badania, wyniki są analizowane, a następnie generowane są indywidualne raporty dla każdego uczestnika. Raporty zawierają informacje ilościowe i jakościowe dotyczące talentów i mocnych stron. Dzięki raportowi uczestnik może lepiej zrozumieć swoje dominujące talenty i jak je wykorzystać.

4. Informacja zwrotna 1:1: Po otrzymaniu raportu indywidualnego, uczestnicy mają możliwość skonsultowania się z ekspertem - specjalizującym się w interpretacji wyników Testu Gallupa. Spotkanie może odbyć się osobiście lub zdalnie, trwa zazwyczaj około półtorej godziny. Podczas spotkania konsultant omawia wyniki, pomaga uczestnikowi zrozumieć ich znaczenie oraz podpowiada, jak wykorzystać talenty i mocne strony w praktyce.

5. W przypadku badań Testem Gallupa w kontekście zespołów, generowany jest także raport zespołowy. Raport ten stanowi podstawę do przeprowadzenia warsztatów, które skupiają się na omówieniu funkcjonowania poszczególnych osób w zespole, a także na identyfikacji form współpracy i wzajemnych potrzebach członków zespołu.

KROK 2: Warsztaty

Program warsztatów:

  • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o talentach...
  • Ja w moim zespole.
  • To co nas łączy, czyli wspólny cel i misja naszego zespołu.
  • Odkryjmy Mapę Talentów naszego zespołu.
  • "Z kim mogę więcej ? Jakie wsparcie mogę zaoferować ?" - czyli giełda współpracy zespołowej.
  • Portret zespołu.
  • Pozytywna pocztówka z warsztatów.
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...