Teamcoaching - od Ja do My

Modelujemy nowy styl współpracy w zespołach, który zapewnia koncentrację na wspólnych celach. Udrażniamy komunikację, przez co zespoły sprawniej radzą sobie z wyzwaniami biznesowymi.

JAK TO ROBIMY

PERSPEKTYWA „MY”

Pomagamy spojrzeć zespołom z nowej, szerszej perspektywy i wyjść poza przekonanie „w tym zespole się nie da/to się nie uda”. Zapewniamy pozytywne, osobiste doświadczenia i skupiamy uwagę na korzyściach otwartej komunikacji, tym samym wzmacniając perspektywę „my”.

MIERZALNE REZULTATY

Na początku procesu ustalamy mierniki sukcesu i śledzimy progres, w dążeniu do nich.

UPORZĄDKOWANE RELACJE

Pomagamy porządkować relacje zarówno na linii szef-zespół, jak i pomiędzy członkami zespołu tak, by służyły efektywnej pracy na rzecz wspólnych celów.

DOŚWIADCZENIE OTWARTEJ KOMUNIKACJI

Podczas procesu teamcoachingu uczestnicy osobiście doświadczają korzyści z prowadzenia otwartej komunikacji, np. udzielania bieżącego feedbacku i konstruktywnej rozmowy na temat wyzwań.

PRZEBIEG

Teamcoaching to proces 2-5 warsztatowych spotkań zespołu, których celem jest poprawa współpracy w realizacji celów biznesowych. Podczas kolejnych spotkań, zespół wspólnie:

  • Definiuje wyzwania, wzajemne potrzeby i cel związany ze współpracą
  • Analizuje problemy, które napotyka w kontekście postawionego celu
  • Doświadcza w zadaniach i eksperymentach konsekwencji własnego sposobu działania, a także testuje nowe rozwiązania
  • Definiuje kategorie problemów i wybiera kluczowe do rozwiązania
  • Poszukuje best practise

Po każdym spotkaniu team ustala plan działania na następny okres. Kolejne warsztaty są rozpoczynane wspólną analizą postępów.

Teamcoaching poprzedzony jest rozmową z przełożonym i ustaleniem szczegółowych celów. Po jego zakończeniu konsultant omawia wnioski z przełożonym.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

Wiedza Efektywność osobista
Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...