Transformacja kultury organizacyjnej

Pomagamy transformować kulturę w kierunku, który ma biznesowe uzasadnienie, bo tylko taka zmiana się uda. Dbamy, by zmiana miała pokrycie w zasobach organizacji. Dostarczamy metodyki działania N.E.W.S.® do zaprojektowania, uruchomienia, a także przeprowadzenia transformacji na poszczególnych etapach.

JAK TO ROBIMY

STRATEGICZNIE Z KULTURĄ

Kreślimy z klientem wizję zmiany kultury dopiero po doprecyzowaniu strategii biznesowej, bo to ona wyznacza nam horyzont do działania i powód zmiany. Określamy, jaka kultura najmocniej wesprze realizację biznesowej wizji i wzmocni jej kompetencje. tworzymy do niej „story”. Zapobiegamy wishful list, gdyż uwzględniamy realne zasoby organizacji – budując na jej mocnych stronach, co zmniejsza opór po stronie organizacji.

APETYT NA ZMIANĘ

Definiujemy „apetyt” na zmianę w organizacji i koncentrujemy się na zaostrzaniu go (za Kotterem). Zgodnie z mapą interesariuszy, szukamy dźwigni dla pozyskania naturalnych sprzymierzeńców angażując ich do zmiany. Bierzemy pod uwagę rozdźwięk pomiędzy kulturą zastaną a pożądaną, ale nie zatrzymujemy się na „obrazku dnia”, tylko na qiuck wins, które zbudują apetyt do dalszych zmian.

PROJEKTOWO

Pomagamy zaplanować projekt zmiany, dbając przy tym o czytelne role po stronie organizacji (w tym rolę zarządu). Uwzględniamy dynamikę i fazy zmiany (Kotter), zabezpieczając je adekwatnymi działaniami. Odpowiednio wcześnie pozyskujemy do niej liderów zmiany. Angażujemy ich do projektu, co stanowi dźwignię udanego wdrożenia. Dbamy, by założenia projektu były urealnione i mogły być mierzone w czasie.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Ustalenie wizji kultury pożądanej wspólnie z kadrą top menadżerów w kontekście jej aspiracji strategicznej.
  • Krok 2 Ustalenie luki między kulturą zastaną a pożądaną i apetytu organizacji na zmianę. Podjęcie decyzji o zakresie zmiany.
  • Krok 3 Zaangażowanie kluczowej kadry w dookreślenie kultury pożądanej i zoperacjonalizowanie jej.
  • Krok 4 Wyłonienie liderów zmiany.
  • Krok 5 Powołanie zespołu projektowego - ustalenie celów, mierników, kamieni milowych oraz ról w projekcie zmiany.
  • Krok 6 Skomunikowanie zmiany i działania wdrożeniowe.
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Efektywność osobista
Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

Wiedza Efektywność osobista
Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...