TRANSFORMACJA SPRZEDAŻY

Wyposażamy handlowców w zestaw narzędzi koniecznych do osiągania wyników w aktualnej, zmienionej rzeczywistości biznesowej. Zasilamy organizacje, które są w procesie transformacji sprzedaży i chcą poprzez umiejętne budowanie oferty wartości wpływać na biznes swojego klienta, tworząc długotrwałe i zyskowne relacje oparte na zaufaniu.

JAK TO ROBIMY

RYNEK PO PANDEMII

Dajemy handlowcom narzędzia do poruszania się po rynku, na którym dominują zdalne relacje z klientem. Nawigujemy ich po zmieniających się trendach w zakresie motywacji zakupowych klientów i tym, jak budują swoje opinie, a potem podejmują decyzje biznesowe. Przechodzimy przez proces empatyzacji, aby trafnie dopasowywać oferowane wartości do zmieniających się potrzeb. Przygotujemy handlowców do rozszerzania power mapy u klienta i wirtualnego huntingu oraz sprzedawania językiem wartości, także podczas spotkań online.

ELASTYCZNOŚĆ W TURBULENTNEJ RZECZYWISTOŚCI

Handlowcy budują fokus na dostarczanie wartości swoim klientom, podążając za tym, gdzie oni aktualnie się znajdują i dobierając kanał komunikacji do tego, jak się obecnie komunikują. Wyciągamy wnioski z sytuacji, gdy przyzwyczajenie do tradycyjnych form budowania relacji wstrzymało działanie i zatrzymało biznesy. Dzięki nastawieniu „jestem tam, gdzie jest mój klient”, dajemy firmie stabilizację na wypadek ponownego zamrożenia.

RELACJE A RENTOWNY BIZNES

Uczymy partnerskiego podejścia do relacji w biznesie: realizacji wspólnych celów i osiągania sukcesu obu stron, co w niestabilnej sytuacji rynkowej i walki o marżę staje się wyzwaniem. Aby biznes był długoterminowo rentowny, handlowiec musi rozumieć model biznesowy klienta, jego kluczowe wskaźniki efektywności i wyzwania. Dzięki temu może oferować realną wartość, a nie tylko sprzedać swój produkt bądź usługę.

CAFETERIA ROZWIĄZAŃ

Przygotowaliśmy propozycję rozwiązań, z której nasi Klienci mogą korzystać cafeteryjnie. Każdy moduł to proces rozwojowy, którego sercem jest 1- lub 2-dniowy warsztat (zależnie od tematu), wspierany działaniami zapewniającymi wdrażalność rozwiązań (konsultacje 1:1, coaching on the job, action learning, pre- i postworki).

Uczestnicy mogą brać udział w szkoleniach tradycyjnie „in class” albo w formule online, będąc w dowolnej lokalizacji (w domu lub w miejscu pracy). Szkolenia i konsultacje online realizujemy przy użyciu: ZOOM, MS Teams, VMS lub innego narzędzia wskazanego przez Klienta.

TRANSFORMACJA SPRZEDAŻY - MODUŁY ROZWOJOWE

Aktualizujemy handlowcom mapę ich rynku, pokazując zmieniające się trendy upodobań i decyzji klientów. Osadzamy istniejące trendy w segmentach, a także portretach klientów, aby dać narzędzia do działania tak, jak chce klient.

Handlowcy dowiedzą się, jak używać social mediów, by odbiorcy zapamiętali ich ofertę i markę, którą reprezentują. Uświadomią sobie kryteria, które pozwolą im przygotować nową, skuteczną bazę prospectingową. Znacząco zwiększą efektywność dotarcia do klientów dzięki Basho Email Strategy i Social Selling Strategy.

Przygotowujemy do prowadzenia wirtualnych spotkań sprzedażowych. Handlowcy poznają preferencje zakupowe i komunikacyjne klientów w pandemii i dostosują do nich swój sposób działania. Będą prowadzić klienta, meblować jego wyobraźnię i skutecznie finalizować sprzedaż podczas spotkań online.

Uświadamiamy handlowcom, jaką siłę w sytuacji kryzysowej mają dobrze postawione pytania – takie, które uruchamiają w kliencie potrzeby. Poznają aktualne obiekcje klientów i nauczą się celnie na nie odpowiadać. Staną się w oczach klienta zaufanym doradcą, a nie kolejnym sprzedawcą.

Dostarczamy handlowcom Big Picture – w prosty i sprawy sposób rozszerzamy rozumienie modeli biznesowych klientów. Stymulujemy handlowców do myślenia, jaką unikalną propozycję wartości mogą dostarczać i jak ją osadzić w procesie sprzedaży.

Wyposażamy w narzędzia monetyzacji sprzedaży, co daje handlowcom odwagę w negocjacjach. Uczymy także odpowiedzialności za podjęte decyzje finansowe, co wspiera partnerską relację z klientem.

Uczymy handlowców wybierać te aktywności sprzedażowe, które szybciej doprowadzą ich do oczekiwanych przez firmę efektów. Podczas dynamicznej symulacji online przetrenują umiejętności zarządzania swoimi działaniami w ograniczonym czasie i dynamicznych zmianach. Będą poszukiwać nowych sposobów działania i zmieniać już obrane, gdy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki