TRIZ Function Oriented Search (FOS) - nie wyważaj otwartych drzwi

Ćwiczymy użycie metod, narzędzi i katalogów rozwiązań, które wykorzystywane są w kluczowych obszarach inżynierii i nauki. Podczas szkolenia wspólnie przeszukujemy bazy istniejących rozwiązań, analizując je pod kątem aplikacji w danej branży.

JAK TO ROBIMY

NIE SZUKAMY W CIEMNO

Pokazujemy jak zawęzić pole poszukiwań, by szybciej dotrzeć do potrzebnego rozwiązania. Szkolenie rozpoczynamy od analizy funkcji w konkretnym systemie.

BAZUJEMY NA REALNYCH CASE’ACH

Stawiamy na naukę przez działanie. W trakcie szkolenia szukamy rozwiązań dla konkretnych problemów technicznych, zgłoszonych przez uczestników.

PRAKTYCZNA PRACA Z BAZAMI DANYCH

Pracując na komputerach, używamy wyspecjalizowanych TRIZ-owych baz danych i przeszukujemy przestrzeń rozwiązań. Uczestnicy mają okazję poznać najlepsze miejsca i sposoby znajdowania optymalnych wyników.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Alternatywne sposoby pozyskiwania rozwiązania

  • Analiza interakcji

  • Modelowanie funkcjonalne

  • Wybór funkcji do przeszukiwania

  • Bazy danych efektów naukowych

  • Bazy rozwiązań branżowych

  • Dobre praktyki przeszukiwania i kryteria wyboru

  • Modelowanie przestrzeni rozwiązań

  • Wybór i aplikacja rozwiązania

Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średnio zaawansowanym.

Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...