Umowy w biznesie – kompendium dla nie-prawników

Uczymy nie-prawników, mających wpływ na zapisy umowne, wrażliwości prawnej. Kształtujemy ich prawną świadomość, co znacząco ułatwia im prowadzenie negocjacji z klientami, zarządzanie projektem czy obsługę roszczeń.

JAK TO ROBIMY

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE

Szkolenie prowadzi trener-prawnik, który na co dzień wspiera i doradza przedsiębiorcom i podmiotom sektora publicznego. Posiada doświadczenie w postępowaniach na wszystkich szczeblach sądownictwa oraz w negocjacjach na rynku polskim i międzynarodowym.

INNOWACYJNOŚĆ

Pracujemy na autentycznych materiałach, które pochodzą z praktyki zawodowej naszych prawników. Nie używamy gotowych wzorów dokumentów, dość powszechnie funkcjonujących na rynku szkoleniowym, ale autentycznych kontraktów, wzorów umów i innych materiałów.

WSKAZÓWKI WDROŻENIOWE

Szkolenie jest okazją do omówienia wątpliwości uczestników, dotyczących konkretnych przypadków. Jednocześnie wskazujemy typowe ryzyka prawne w danej branży, co pozwala przygotować na nie odpowiedź.

INTERAKTYWNOŚĆ

Stawiamy na szkolenie w formie żywej dyskusji. Poza tym uczestnicy pracują w grupach, a niektóre ćwiczenia wykonują samodzielnej, przez co utrzymujemy ich pełne zaangażowanie.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Ogólne warunki umów - charakter prawny i moc wiążąca

  • Ochrona przedsiębiorcy i konsumenta w kontraktach

  • Rękojmia i gwarancja - podobieństwa i różnice

  • Prawa autorskie: w jaki sposób skutecznie je uzyskać i jak się zabezpieczyć przed ich nadużyciem

  • Jak zabezpieczyć roszczenia z umowy

  • Reagowanie w przypadku naruszenia umowy przez kontrahenta

  • Samodzielna ocena, interpretacja umów i zgłaszanych na ich podstawie roszczeń
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...