Wsparcie psychologiczne – benefit dla pracowników

Wyposażamy pracodawców w benefit, jakim jest wsparcie psychologiczne. Pracownicy mogą w łatwy sposób skorzystać z konsultacji z psychologiem, gdy jej potrzebują. Taka inwestycja w dobrostan pracownika aktywnie wpływa na zaangażowane i lojalność.

JAK TO ROBIMY

BENEFIT PRACOWNICZY

Wsparcie psychologiczne to wewnętrzna oferta pracodawcy dla pracowników, który oferuje dostęp do bezpłatnych konsultacji z psychologiem na znanych pracownikowi zasadach. Wsparcie psychologa działa jak pakiety medyczne: pracownik korzysta z konsultacji tylko wtedy, gdy tego potrzebuje, ale sam fakt takiej możliwości, buduje jego poczucie bezpieczeństwa.

WSPARCIE INTERWENCYJNE

Konsultacje to interwencyjna rozmowa z psychologiem, którą inicjuje pracownik w konkretnej kryzysowej dla siebie sytuacji. Konsultacje zapewniają pracownikowi doraźne wsparcie psychologiczne i kierują jego uwagę na możliwe rozwiązania.

ELASTYCZNOŚĆ FORMUŁY WSPARCIA

Dyżury specjalistów są realizowane w ramach abonamentu, który obejmuje uzgodniony ryczałt godzin dyżurów psychologa (nawet od 5 do 100 i więcej w miesiącu). Redefiniujemy liczbę dyżurów raz na kwartał w zależności od wykorzystania.

ANONIMOWOŚĆ I POUFNOŚĆ

Dbamy o komfort, poufność i bezpieczeństwo rozmowy z psychologiem przez anonimowość zgłoszeń i formułę teleporady. Dla komfortu pracownika, pracodawca rezygnuje z dostępu do danych osób, które z takiej pomocy korzystają.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Raz na kwartał określamy liczbę dyżurów w abonamencie dostępnych w rozkładzie na miesiące.
  • Krok 2 Dobieramy dedykowanego specjalistę lub zespół, biorąc pod uwagę preferencje klienta.
  • Krok 3 Ustalamy grafik dostępnych dyżurów specjalistów na każdy miesiąc.
  • Krok 4 Wspieramy Klienta przy tworzeniu komunikacji do pracowników.
  • Krok 5 Rejestrujemy liczbę wykorzystanych godzin dyżurów – redefiniujemy abonament dostępnych godzin.
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...