Współpraca według modelu FRIS® - działasz tak, jak myślisz

Wspieramy odkrywanie i korzystanie z naturalnych talentów związanych z tzw. stylem myślenia, bazując na modelu FRIS®. Koncentrujemy się na silnych stronach poszczególnych osób, jak i całego zespołu, co znacząco podnosi zaangażowanie.

JAK TO ROBIMY

ZROZUMIEĆ RÓŻNICE

Odkrywamy przyczyny różnic widocznych w sposobach działaniach, budowaniu relacji i osiąganych wynikach. Pokazujemy jak wykorzystać zróżnicowanie poszczególnych osób dla lepszych efektów współpracy.

INDYWIDUALNA DIAGNOZA

Umożliwiamy uczestnikom szkolenia zdiagnozowanie własnego stylu poznawczego (poprzez badanie on-line). Dzięki temu mogą zrozumieć swoje mocne strony i ograniczenia w zakresie przetwarzania informacji, podejmowania decyzji i komunikowania się.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

Pomagamy liderom podnieść efektywność zespołów poprzez świadome wykorzystanie stylów myślenia i działania pracowników. Przeprowadzamy symulację pracy zespołu w projekcie, uwzględniając charakterystykę członków zespołu i proces FRIS®.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Style poznawcze - kluczowe wymiary

  • Model FRIS®

  • Style myślenia i style działania

  • Komunikacja i współpraca w oparciu o FRIS®

  • Proces FRIS® i rola w zespole

  • Wyniki badania FRIS®

  • Analiza indywidualna FRIS®

  • FRIS® a zarządzanie talentami i rozwój kariery zawodowej
Wiedza Efektywność osobista
Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianych częściej i...

Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...