Zarządzaj zmianą – przejdź pewnie przez transformację

Zmiana wywołana jest decyzją biznesową, ale to ludzie w niej uczestniczący wpływają na finalny rezultat. Partnerując organizacjom w transformacji doradzamy, jak zintegrować działania biznesowe z aspektem miękkim, zapewniając ich wzajemną synergię.

JAK TO ROBIMY

DEFINIUJEMY CZYTELNE KROKI

Towarzyszymy w planowaniu, organizowaniu i komunikowaniu zmiany, a także przygotowujemy kadrę do zarządzania zmianą w swoich obszarach. Korzystamy z procesowego podejścia Johna Kottera, które nakłada dyscyplinę kroków podczas kolejnych faz zmiany. Nie kończymy na zarządzaniu jedną zmianą. Wyposażamy wyższą i liniową kadrę menadżerską w wiedzę i umiejętności, które pozwolą jej skutecznie nawigować transformacją w przyszłości.

ZMIANA JAKO PROJEKT

Do zmiany podchodzimy jak do projektu. Identyfikujemy jego kluczowych interesariuszy, dookreślamy role członków zespołu oraz budujemy plan komunikacji. Monitorujemy postęp transformacji. Na starcie ustalamy sposób, jak będziemy mierzyć przebieg cyklu przechodzenia przez zmianę. Mamy doświadczenia z różnych etapach transformacji organizacji, przez co identyfikujemy i mitygujemy ryzyka, które stają się wyraźne dopiero w jej późniejszych fazach.

ROZWIJAMY KLUCZOWYCH INTERESARIUSZY

Kontraktujemy się na działania rozwojowe 1:1 z przedstawicielami najwyższej kadry zarządzającej. Aktywny patronat zarządu zapewnia dynamikę wdrożenia oraz modeluje pożądane dla transformacji postawy. Aby zadbać o realne wdrożenie zmiany na poziomie operacyjnym, dbamy szczególnie o kadrę liniową. Zapewniamy jej rozwój kompetencji, by mogła być aktywnym liderem zmiany. Powołujemy także ambasadorów – grupę pochodzącą z różnych obszarów organizacyjnych, mającą silny wpływ na akceptację zmiany i jej wdrożenie w codziennych zadaniach.

DBAMY O KOMUNIKACJĘ

Zapewniamy mentoring dotyczący sposobu komunikacji. Przygotowujemy kluczowe osoby do spotkań, wystąpień 1:1 oraz dajemy feedback. Zwykle współprowadzimy pierwsze działania komunikacyjne, by zamodelować sposób pracy.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Dodefiniujemy projekt zmiany – kluczowych interesariuszy, zadania zespołu projektowego i kluczowe kamienie milowe.
  • Krok 2 Planujemy działania komunikacyjne – komu, jakie informacje i jak będziemy przekazywać w poszczególnych fazach transformacji. Przygotowujemy model reakcji w sytuacjach kryzysowych.
  • Krok 3 Konsultujemy, asystujemy bądź współprowadzimy zaplanowane w projekcie działania komunikacyjne. Facylitujemy podejmowanie decyzji przez najwyższą kadrę menadżerską.
  • Krok 4 Realizujemy działania rozwojowe dopasowane do dynamiki zmian biznesowych.
  • Krok 5 Ewaluujemy osiągnięty rezultat transformacji zgodnie z uzgodnionymi na starcie kryteriami.
  • Krok 6 Rekomendujemy działania wewnętrzne, które organizacja powinna wdrożyć, by utrwalać rezultaty transformacji.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki