Zarządzanie kompetencjami – model kompetencji sercem procesów personalnych

Wspieramy w wyznaczaniu, ocenianiu i rozwijaniu celów, które opisywane są poprzez kompetencje. Wybór aktualnych kompetencji jest według nas kluczowy w powodzeniu systemu.

JAK TO ROBIMY

ZGODNIE ZE STRATEGIĄ

Zanim opracujemy model kompetencji, dokładnie analizujemy kierunki strategiczne, wizję i cele firmy. Dbamy, by kompetencje odzwierciedlały aktualne potrzeby biznesowe na najbliższe kilka lat.

FOKUS NA WDROŻENIE

Kładziemy nacisk na to, by model kompetencji porządkował procesy personalne: rekrutację, wyznaczanie oczekiwań kompetencyjnych, ocenę, planowanie rozwoju i inne. Użyteczny model to taki, który został wdrożony i jest stosowany na co dzień.

STOPNIOWO, ALE Z PLANEM

Zarządzanie kompetencjami wdrażamy stopniowo, według zaplanowanej wcześniej architektury. Zbyt wiele na raz daje poczucie przeciążenia i zniechęca do ich stosowania. Działając krokowo, budujemy świadomość i apetyt na kolejne rozwiązania personalne.

Tworzymy koncepcję systemu, opracowujemy model kompetencji oraz wspieramy we wdrażaniu systemu.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Wybór strategicznych kompetencji
  • Krok 2 Opracowanie dokumentów systemu
  • Krok 3 Określenie profilu oczekiwanego dla grup stanowisk
  • Krok 4 Ocena kompetencji i wyznaczenie celów rozwojowych
  • Krok 5 Ewaluacja systemu
  • Krok 6 Wpinanie procesów personalnych do systemu – według potrzeb organizacji

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki