Zarządzanie kompetencjami – model kompetencji sercem procesów personalnych

Wspieramy w wyznaczaniu, ocenianiu i rozwijaniu celów, które opisywane są poprzez kompetencje. Wybór aktualnych kompetencji jest według nas kluczowy w powodzeniu systemu.

JAK TO ROBIMY

ZGODNIE ZE STRATEGIĄ

Zanim opracujemy model kompetencji, dokładnie analizujemy kierunki strategiczne, wizję i cele firmy. Dbamy, by kompetencje odzwierciedlały aktualne potrzeby biznesowe na najbliższe kilka lat.

FOKUS NA WDROŻENIE

Kładziemy nacisk na to, by model kompetencji porządkował procesy personalne: rekrutację, wyznaczanie oczekiwań kompetencyjnych, ocenę, planowanie rozwoju i inne. Użyteczny model to taki, który został wdrożony i jest stosowany na co dzień.

STOPNIOWO, ALE Z PLANEM

Zarządzanie kompetencjami wdrażamy stopniowo, według zaplanowanej wcześniej architektury. Zbyt wiele na raz daje poczucie przeciążenia i zniechęca do ich stosowania. Działając krokowo, budujemy świadomość i apetyt na kolejne rozwiązania personalne.

Tworzymy koncepcję systemu, opracowujemy model kompetencji oraz wspieramy we wdrażaniu systemu.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Wybór strategicznych kompetencji
  • Krok 2 Opracowanie dokumentów systemu
  • Krok 3 Określenie profilu oczekiwanego dla grup stanowisk
  • Krok 4 Ocena kompetencji i wyznaczenie celów rozwojowych
  • Krok 5 Ewaluacja systemu
  • Krok 6 Wpinanie procesów personalnych do systemu – według potrzeb organizacji
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...