Zarządzanie kompetencjami – model kompetencji sercem procesów personalnych

Wspieramy w wyznaczaniu, ocenianiu i rozwijaniu celów, które opisywane są poprzez kompetencje. Wybór aktualnych kompetencji jest według nas kluczowy w powodzeniu systemu.

JAK TO ROBIMY

ZGODNIE ZE STRATEGIĄ

Zanim opracujemy model kompetencji, dokładnie analizujemy kierunki strategiczne, wizję i cele firmy. Dbamy, by kompetencje odzwierciedlały aktualne potrzeby biznesowe na najbliższe kilka lat.

FOKUS NA WDROŻENIE

Kładziemy nacisk na to, by model kompetencji porządkował procesy personalne: rekrutację, wyznaczanie oczekiwań kompetencyjnych, ocenę, planowanie rozwoju i inne. Użyteczny model to taki, który został wdrożony i jest stosowany na co dzień.

STOPNIOWO, ALE Z PLANEM

Zarządzanie kompetencjami wdrażamy stopniowo, według zaplanowanej wcześniej architektury. Zbyt wiele na raz daje poczucie przeciążenia i zniechęca do ich stosowania. Działając krokowo, budujemy świadomość i apetyt na kolejne rozwiązania personalne.

Tworzymy koncepcję systemu, opracowujemy model kompetencji oraz wspieramy we wdrażaniu systemu.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Wybór strategicznych kompetencji
  • Krok 2 Opracowanie dokumentów systemu
  • Krok 3 Określenie profilu oczekiwanego dla grup stanowisk
  • Krok 4 Ocena kompetencji i wyznaczenie celów rozwojowych
  • Krok 5 Ewaluacja systemu
  • Krok 6 Wpinanie procesów personalnych do systemu – według potrzeb organizacji
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Efektywność osobista
Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

Wiedza Efektywność osobista
Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...