Zarządzanie pracą zdalną – szkolenie online dla menadżerów

Podczas warsztatu on-line przygotujemy menadżerów do zarządzania pracą zdalną w swoim zespole.

Pokażemy co robić, aby budować komunikację, współpracę i kulturę efektywności w sytuacji nagłego przełączenia na pracę zdalną. Zainspirujemy do korzystania z dostępnych narzędzi i rozwiązań IT wspierających zarządzanie i kooperację na odległość.

ZDALNE ZARZĄDZANIE

Przeprowadzamy uczestników szkolenia przez proces komunikowania się z zespołem rozproszonym: od określenia zasad współpracy, przez ustalenie celów i monitorowanie wyników, po podsumowanie pracy i wyciąganie wniosków. Przygotowujemy do umiejętnego korzystania z narzędzi komunikacji on-line.

RADZENIE SOBIE Z BARIERAMI

Omawiamy sposoby na budowanie zaufania i radzenie sobie z typowymi barierami w pracy zespołu rozproszonego (np. radzenie sobie z dystraktorami, poczuciem izolacji, zarządzanie efektywnością, konieczność większej dbałości o komunikację itp.). Analizujemy trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy i wypracowujemy praktyczne rozwiązania.

PRACA Z PRZEKONANIAMI

Pracujemy z przekonaniami menadżerów związanymi z efektywnością pracy w zespole rozproszonym (np. „praca zdalna nigdy nie będzie tak efektywna, jak praca z biura”) oraz przygotowujemy ich, aby potrafili pracować z przekonaniami swoich pracowników (np. „nie można budować dobrej współpracy poprzez internet”).

MOTYWACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Szukamy metod na wzmocnienie motywacji i poczucia odpowiedzialności członków zespołu. Pokazujemy, jak uczynić z rozproszonych pracowników autonomiczny i kompetentny zespół.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

· Praca z przekonaniami menadżera i zespołu, które wpływają na gotowość do pracy zdalnej i jej efektywność.

· Komunikacja zespołu rozproszonego (telefon, mail, telekonferencje, skype, ZOOM, Google Meet, Microsoft Teams i inne) - niwelowanie luk informacyjnych. Sprawdzone rytuały i narzędzia

· Usuwanie barier komunikacyjnych na linii członkowie-członkowie, członkowie-kierownik i członkowie-organizacja. Kiedy sprawdzi się e-mail, chat, a kiedy telefon.

· Narzędzia wzmacniające efektywność i autonomię zespołu.

· Budowanie efektywnego zespołu w oparciu o koncepcję K. Blancharda.

· Zlecanie zadań.

· Usuwanie poczucia izolacji i samotności, praca z morale. Jak budować kulturę pracy.

· Mądry monitoring pracy zdalnej - jak często i w jaki sposób kontrolować wykonywanie obowiązków na odległość, by nie demotywować i podkopywać zaufanie do pracownika.

· Jak to wdrożyć już dziś? - Indywidualny plan działania

JAK TO ROBIMY

Metoda pracy: Zdalna klasa, 2 spotkania on-line - każde po 3 godziny.

DOWOLNA LOKALIZACJA

Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online przebywając w dowolnej lokalizacji: w miejscu pracy lub w domu. Korzystają przy tym z własnego sprzętu: komputera z dostępem do Internetu z mikrofonem, głośnikami i kamerą - dobrze sprawdzi się laptop.

POŁĄCZENIE TESTOWE

Przed szkoleniem w tej formie przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że sprzęt spełnia określone wymagania. Dzięki temu szkolenie przebiega bez zakłóceń - z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści. Do realizacji zdalnych klas najchętniej używamy narzędzi ze środowiska klienta. Używamy programów: ZOOM, ClikMeeting, Microsoft Teams.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki