Zarządzanie ryzykiem w projekcie – identyfikuj i zapobiegaj

Budujemy świadomość ryzyk projektu tak lokalnie, jak i na poziomie całej organizacji, by wzmacniać skuteczność realizacji celów przedsięwzięć. Pracujemy zgodnie z zasadą: Nie czekaj na kryzys - identyfikuj i zapobiegaj.

JAK TO ROBIMY

KONTEKST ORGANIZACYJNY

Zapoznajemy uczestników z całym procesem zarządzania ryzykiem. Identyfikujemy ryzyka wynikające z działalności procesowej i projektów. Planujemy zasady komunikacji związanej z ryzykami na wszystkich szczeblach.

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE

Na podstawie wybranych case study, uczestnicy w trakcie szkolenia doświadczają elementów procesu zarządzania ryzykiem. Tworzymy proaktywne plany reakcji na ryzyko, uwzględniając jednocześnie efektywność proponowanych działań w procesie zarządzania projektem.

SKUTECZNE NARZĘDZIA

Opracowujemy Rejestry Ryzyk, uczymy technik identyfikacji (9 okien, burza mózgów, diagram Ishikawy). Trenujemy jakościową i ilościową metodę analizy ryzyka i wypracowujemy macierz ryzyk.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Pojęcie apetytu na ryzyko i możliwości przyjęcia ryzyka

  • Odpowiedzialność menadżera i pracownika za zarządzanie ryzykiem

  • Budowa strategii zarządzania ryzykiem w organizacji

  • Rejestr Ryzyk jako żywy dokument

  • Metody identyfikacji ryzyk

  • Analiza ilościowa i jakościowa ryzyk

  • Wdrożenie Planu Zarządzania Ryzykiem w prace projektu

  • Kontrola ryzyk w trakcie realizacji
Agnieszka Graszewicz
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Graszewicz
Koordynator projektów rozwojowych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

Wiedza HR
Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...