Zarządzanie ryzykiem w projekcie – identyfikuj i zapobiegaj

Budujemy świadomość ryzyk projektu tak lokalnie, jak i na poziomie całej organizacji, by wzmacniać skuteczność realizacji celów przedsięwzięć. Pracujemy zgodnie z zasadą: Nie czekaj na kryzys - identyfikuj i zapobiegaj.

JAK TO ROBIMY

KONTEKST ORGANIZACYJNY

Zapoznajemy uczestników z całym procesem zarządzania ryzykiem. Identyfikujemy ryzyka wynikające z działalności procesowej i projektów. Planujemy zasady komunikacji związanej z ryzykami na wszystkich szczeblach.

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE

Na podstawie wybranych case study, uczestnicy w trakcie szkolenia doświadczają elementów procesu zarządzania ryzykiem. Tworzymy proaktywne plany reakcji na ryzyko, uwzględniając jednocześnie efektywność proponowanych działań w procesie zarządzania projektem.

SKUTECZNE NARZĘDZIA

Opracowujemy Rejestry Ryzyk, uczymy technik identyfikacji (9 okien, burza mózgów, diagram Ishikawy). Trenujemy jakościową i ilościową metodę analizy ryzyka i wypracowujemy macierz ryzyk.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Pojęcie apetytu na ryzyko i możliwości przyjęcia ryzyka

  • Odpowiedzialność menadżera i pracownika za zarządzanie ryzykiem

  • Budowa strategii zarządzania ryzykiem w organizacji

  • Rejestr Ryzyk jako żywy dokument

  • Metody identyfikacji ryzyk

  • Analiza ilościowa i jakościowa ryzyk

  • Wdrożenie Planu Zarządzania Ryzykiem w prace projektu

  • Kontrola ryzyk w trakcie realizacji
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...