Zarządzanie ryzykiem w projekcie – identyfikuj i zapobiegaj

Budujemy świadomość ryzyk projektu tak lokalnie, jak i na poziomie całej organizacji, by wzmacniać skuteczność realizacji celów przedsięwzięć. Pracujemy zgodnie z zasadą: Nie czekaj na kryzys - identyfikuj i zapobiegaj.

JAK TO ROBIMY

KONTEKST ORGANIZACYJNY

Zapoznajemy uczestników z całym procesem zarządzania ryzykiem. Identyfikujemy ryzyka wynikające z działalności procesowej i projektów. Planujemy zasady komunikacji związanej z ryzykami na wszystkich szczeblach.

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE

Na podstawie wybranych case study, uczestnicy w trakcie szkolenia doświadczają elementów procesu zarządzania ryzykiem. Tworzymy proaktywne plany reakcji na ryzyko, uwzględniając jednocześnie efektywność proponowanych działań w procesie zarządzania projektem.

SKUTECZNE NARZĘDZIA

Opracowujemy Rejestry Ryzyk, uczymy technik identyfikacji (9 okien, burza mózgów, diagram Ishikawy). Trenujemy jakościową i ilościową metodę analizy ryzyka i wypracowujemy macierz ryzyk.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Pojęcie apetytu na ryzyko i możliwości przyjęcia ryzyka

  • Odpowiedzialność menadżera i pracownika za zarządzanie ryzykiem

  • Budowa strategii zarządzania ryzykiem w organizacji

  • Rejestr Ryzyk jako żywy dokument

  • Metody identyfikacji ryzyk

  • Analiza ilościowa i jakościowa ryzyk

  • Wdrożenie Planu Zarządzania Ryzykiem w prace projektu

  • Kontrola ryzyk w trakcie realizacji

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Quiz
Szkolenie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Po
Konsultacje indywidualne

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki