Zarządzanie zespołem - best practices training

Pomagamy liderom stworzyć efektywne zespoły skupione na realizacji celu, działające według ustalonych zasad i dbające o wzajemne relacje. Rozwijamy umiejętność patrzenia na zespół z szerokiej perspektywy, jak i indywidualnej pracy z jego poszczególnymi członkami.

JAK TO ROBIMY

GRUPA A ZESPÓŁ

Uświadamiamy uczestnikom jak ważne jest jasne prezentowanie celów i oczekiwań wobec pracowników, aby z sukcesem przeobrazić grupę w zespół. Pomagamy liderom przygotować teksty skutecznych komunikatów, które mogą wykorzystać podczas spotkań z zespołem.

DROGA DO EFEKTYWNOŚCI

Śledzimy rozwój zespołów, oceniamy ich aktualny etap rozwoju. Wraz z uczestnikami ustalamy najbardziej odpowiednie działania, które pozwolą im przeprowadzić ich zespoły na wyższy poziom dojrzałości.

ZESPÓŁ TO LUDZIE

Przygotowujemy liderów do radzenia sobie z trudnymi, codziennymi sytuacjami, np. konfliktami w zespole. Dzięki wypracowanym technikom lider może zareagować dostatecznie szybko, by nie dopuścić do eskalacji trudności i jej negatywnego wpływu na osiągane wyniki.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Expose - jak skutecznie prezentować wartości i informować o swoich oczekiwaniach wobec zespołu

  • Etapy rozwoju zespołu - ich charakterystyka oraz odpowiednie działania lidera

  • Role zespołowe, typologia komunikacyjne, style zachowań - jak wykorzystać naturalny potencjał pracowników do zwiększenia efektywności całego zespołu

  • Komunikacja w zespole - wzmacnianie otwartości i kultury feedbacku

  • Sztuka odczytywania poziomu zaangażowania zespołu i poszczególnych osób

  • Pozafinansowe czynniki motywacji

  • Budowanie "team spirit"

  • Trudne sytuacje - radzenie sobie z nieakceptowanymi zachowaniami pracowników (drabinka interwencji)
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...