Zarządzanie zespołem - best practices training

Pomagamy liderom stworzyć efektywne zespoły skupione na realizacji celu, działające według ustalonych zasad i dbające o wzajemne relacje. Rozwijamy umiejętność patrzenia na zespół z szerokiej perspektywy, jak i indywidualnej pracy z jego poszczególnymi członkami.

JAK TO ROBIMY

GRUPA A ZESPÓŁ

Uświadamiamy uczestnikom jak ważne jest jasne prezentowanie celów i oczekiwań wobec pracowników, aby z sukcesem przeobrazić grupę w zespół. Pomagamy liderom przygotować teksty skutecznych komunikatów, które mogą wykorzystać podczas spotkań z zespołem.

DROGA DO EFEKTYWNOŚCI

Śledzimy rozwój zespołów, oceniamy ich aktualny etap rozwoju. Wraz z uczestnikami ustalamy najbardziej odpowiednie działania, które pozwolą im przeprowadzić ich zespoły na wyższy poziom dojrzałości.

ZESPÓŁ TO LUDZIE

Przygotowujemy liderów do radzenia sobie z trudnymi, codziennymi sytuacjami, np. konfliktami w zespole. Dzięki wypracowanym technikom lider może zareagować dostatecznie szybko, by nie dopuścić do eskalacji trudności i jej negatywnego wpływu na osiągane wyniki.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Expose - jak skutecznie prezentować wartości i informować o swoich oczekiwaniach wobec zespołu

  • Etapy rozwoju zespołu - ich charakterystyka oraz odpowiednie działania lidera

  • Role zespołowe, typologia komunikacyjne, style zachowań - jak wykorzystać naturalny potencjał pracowników do zwiększenia efektywności całego zespołu

  • Komunikacja w zespole - wzmacnianie otwartości i kultury feedbacku

  • Sztuka odczytywania poziomu zaangażowania zespołu i poszczególnych osób

  • Pozafinansowe czynniki motywacji

  • Budowanie "team spirit"

  • Trudne sytuacje - radzenie sobie z nieakceptowanymi zachowaniami pracowników (drabinka interwencji)
Wiedza Efektywność osobista
Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianych częściej i...

Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...