Zarządzanie zespołem na produkcji – inicjatywa i zaangażowanie

Pomagamy menadżerom liniowym w efektywnym zarządzaniu ludźmi. Pokazujemy jak wzbudzać u pracowników zaangażowanie i zachęcać ich do przejmowania inicjatywy, by z sukcesem usprawniać procesy na produkcji.

JAK TO ROBIMY

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB

Przygotowując szkolenie, poznajemy środowisko pracy uczestników, bierzemy udział w przekazaniu zmiany i w spotkaniach produkcyjnych. Rozmawiamy z mistrzami, brygadzistami i pracownikami linowymi, aby zdiagnozować miejsca, gdzie można usprawnić współpracę.

STĄD DO PRZYSZŁOŚCI

Określamy cele rozwojowe stojące przed zespołami. Weryfikujemy strategie zarządzania obecnie stosowane przez uczestników. Pokazujemy możliwości wdrożenia nowych rozwiązań. Budujemy plany rozwoju kompetencji i sposoby ich ewaluacji. Wytyczamy ścieżkę rozwoju lidera oraz członków zespołu.

AKCENT NA WDROŻENIA

Wspieramy uczestników w wypracowaniu nowych pomysłów na usprawnienie zarządzania zespołem. Motywujemy ich do skutecznego wdrożenia nowych rozwiązań, systematycznie monitorując postępy.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Matryce rozwoju kompetencji zespołu - zasady sukcesji

  • Style zarządzania według K. Blancharda - rozwój wiedzy i zaangażowanie pracownika

  • Delegowanie zadań w oparciu poziomy dojrzałości pracowników

  • Style komunikacji pracowników - jak ułatwić wyjście z inicjatywą

  • Informacja zwrotna - wzmacnianie zachowań pożądanych i wygaszanie niepożądanych

  • Trudne sytuacje na produkcji - drabinka interwencji

  • Indywidualny plan wdrożenia nowatorskich narzędzi zarządzania
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

Wiedza Efektywność osobista
Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...