Zarządzanie zespołem rozproszonym – budowanie poczucia jedności

Usprawniamy pracę zespołów rozproszonych poprzez wzmacnianie autonomii i odpowiedzialności ich członków. Przygotowujemy menadżerów do wykorzystania narzędzi telekomunikacyjnych i rozwiązań IT w sprawnym zarządzaniu na odległość.

JAK TO ROBIMY

ZDALNE ZARZĄDZANIE

Przeprowadzamy uczestników szkolenia przez cały proces komunikowania się z zespołem rozproszonym: określenie zasad współpracy, ustalenie celów, monitorowanie wyników, odbiór zadań i wyciąganie wniosków na przyszłość. Przygotowujemy ich do umiejętnego korzystania z narzędzi telekomunikacyjnych, aby niwelować dystans z zespołem poprzez ciągłą i efektywną komunikację.

BARIERY W ZESPOLE ROZPROSZONYM

Omawiamy sposoby na zbudowanie zaufania i poradzenie sobie z poczuciem samotności w ramach zespołu rozproszonego. Analizujemy trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy i wypracowujemy praktyczne rozwiązania.

MOTYWACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Szukamy metod na wzmocnienie motywacji i poczucia odpowiedzialności członków zespołu. Pokazujemy jak uczynić z rozproszonych pracowników autonomiczny i kompetentny zespół.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Komunikacja zespołu rozproszonego (telefon, mail, telekonferencje, skype i inne) - niwelowanie luk informacyjnych

  • Usuwanie barier komunikacyjnych na linii członkowie-członkowie, członkowie-kierownik i członkowie-organizacja

  • Narzędzia wzmacniające efektywność i autonomię zespołu

  • Usuwanie poczucia izolacji i samotności u poszczególnych osób

  • Budowanie efektywnego zespołu w oparciu o koncepcję K. Blancharda

  • Indywidualny plan działania
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Relaunch zespołu – nowe otwarcie dla efektywności

Choć wiele firm w ostatnich miesiącach podjęło decyzję o częściowym lub pełnym powrocie do biur,...

Wiedza Efektywność osobista
Gry, które rozwijają ludzi i integrują zespół!

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To podwodne laboratorium jest też domem...