Zarządzanie zmianą szkolenie – od oporu do zaangażowania

Przygotowujemy menadżerów tak, by wyszli ze szkolenia z gotowym materiałem i przekonaniem: Wiem co i jak po kolei zaplanować i zrealizować, by zakomunikować zmianę i zaangażować w nią zespół.

JAK PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA

BY ZARZĄDZAĆ ZMIANĄ, TRZEBA JĄ ROZUMIEĆ

Przygotowując szkolenie z zarządzania zmianą, chcemy poznać zmianę jaką organizacja planuje bądź realizuje. Im więcej wiemy, tym skuteczniej przygotowujemy menadżerów do skaskadowania zmiany.

OD „JA” DO „INNI”

Nie sposób przeprowadzić zespół przez zmianę, jeśli samemu nie ma się do niej przekonania. Dlatego intensywnie pracujemy z własną postawą menadżera wobec zmiany, wykorzystując naszą autorską metodę. Następnie trenujemy menadżerskie narzędzia przeprowadzania ludzi przez poszczególne etapy zmiany.

FOKUS NA KOMUNIKACJĘ

Skupiamy się na aspekcie komunikacji zmiany, zwłaszcza w fazie oporu i eksperymentowania. Dzięki temu uczestnicy będą efektywnie komunikować zmiany i angażować w nie ludzi.

FORMA SZKOLENIA: STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA W PROGRAMIE SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

  • Wprowadzanie zmian w 8 krokach według Kottera
  • Fazy przechodzenia przez zmiany
  • SELF COACHING - co mogę zrobić, by sprawniej przechodzić przez zmiany
  • Komunikowanie wizji zmiany
  • Przekazywanie zespołowi decyzji odgórnych, a także własnych oczekiwań i stawianie granic wobec zachowań niepożądanych
  • Rozmowa z przełożonym jako narzędzie pozyskiwania niezbędnych informacji w zmianie
  • Struktura rozmowy z pracownikiem w fazie wyparcia, oporu i prób
  • Struktura rozmowy doceniającej w fazie adaptacji
  • Angażowanie zespołu na poszczególnych etapach zmiany: narzędzie cztery pola, burza pytań, AAR
  • Indywidualny plan wdrożenia wybranej zmiany
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

Wiedza Efektywność osobista
Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...