Zarządzanie zmianą – od oporu do zaangażowania

Przygotowujemy menadżerów tak, by wyszli ze szkolenia z gotowym materiałem i przekonaniem: Wiem co i jak po kolei zaplanować i zrealizować, by zakomunikować zmianę i zaangażować w nią zespół.

JAK TO ROBIMY

ZROZUMIEĆ ZMIANĘ

Chcemy poznać zmianę jaką organizacja planuje bądź realizuje. Im więcej wiemy, tym skuteczniej przygotowujemy menadżerów do skaskadowania zmiany.

OD „JA” DO „INNI”

Nie sposób przeprowadzić zespół przez zmianę, jeśli samemu nie ma się do niej przekonania. Dlatego intensywnie pracujemy z własną postawą menadżera wobec zmiany, wykorzystując naszą autorską metodę. Następnie trenujemy menadżerskie narzędzia przeprowadzania ludzi przez poszczególne etapy zmiany.

FOKUS NA KOMUNIKACJĘ

Skupiamy się na aspekcie komunikacji zmiany, zwłaszcza w fazie oporu i eksperymentowania. Dzięki temu uczestnicy będą efektywnie komunikować zmiany i angażować w nie ludzi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Wprowadzanie zmian w 8 krokach według Kottera

  • Fazy przechodzenia przez zmiany

  • SELF COACHING - co mogę zrobić, by sprawniej przechodzić przez zmiany

  • Komunikowanie wizji zmiany

  • Przekazywanie zespołowi decyzji odgórnych, a także własnych oczekiwań i stawianie granic wobec zachowań niepożądanych

  • Rozmowa z przełożonym jako narzędzie pozyskiwania niezbędnych informacji w zmianie

  • Struktura rozmowy z pracownikiem w fazie wyparcia, oporu i prób

  • Struktura rozmowy doceniającej w fazie adaptacji

  • Angażowanie zespołu na poszczególnych etapach zmiany: narzędzie cztery pola, burza pytań, AAR

  • Indywidualny plan wdrożenia wybranej zmiany

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Webinarium
Szkolenie
Zarządzanie zmianą
Po
Sesja on the job

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki