Zmiana kultury organizacyjnej

Asystujemy organizacjom, gdy potrzebują dopasować swoją kulturę w nowej sytuacji biznesowej bądź organizacyjnej. Pomagamy zaprojektować zmianę na poszczególnych etapach.

JAK TO ROBIMY

„KULTURA ZJADA STRATEGIĘ NA ŚNIADANIE” PETER DRUCKER

Dookreślając zakres pożądanych zmian w kulturze, uwzględniamy realne możliwości organizacji. Bierzemy pod uwagę rozdźwięk pomiędzy sytuacją na dziś a pożądaną oraz „apetyt” na zmianę w organizacji. Dbamy, by założenia projektu były urealnione i mogły być mierzone w czasie.

PROJEKTOWO

Pomagamy zaplanować projekt zmiany, dbając przy tym o czytelne role po stronie organizacji (w tym rolę zarządu). Uwzględniamy dynamikę i fazy zmiany (Kotter), zabezpieczając je adekwatnymi działaniami.

O LUDZIACH Z LUDŹMI

Pamiętamy o kluczowych interesariuszach zmiany, uwzględniając ich potrzeby i zapraszając ich do współpracy. Odpowiednio wcześnie pozyskujemy do niej liderów zmiany. Angażujemy ich do projektu, gdyż to stanowi dźwignię udanego wdrożenia.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Dodefiniowanie kultury zastanej vs. pożądanej wspólnie z kadrą top menadżerów. Ustalenie luki i apetytu na zmianę. Podjęcie decyzji o zakresie zmiany.
  • Krok 2 Powołanie zespołu projektowego - ustalenie celów, mierników, kamieni milowych oraz ról w projekcie zmiany.
  • Krok 3 Skomunikowanie zmiany.
  • Krok 4 Wyłonienie liderów zmiany i włączenie ich do projektu.
  • Krok 5 Warsztatowe zaangażowanie grup pracowniczych (kierownictwa/specjalistów) do współtworzenia zmiany bądź planowania działań wdrożeniowych.
  • Krok 6 Monitorowanie wdrożenia.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki