ABC Menadżera

Dowiedz się, jak budować autorytet wśród współpracowników, nie burząc przy tym partnerskich relacji. Przekonaj się, że dobry menadżer umie dzielić się odpowiedzialnością, a jednocześnie uruchamia potencjał i zaangażowanie pracowników.

JAK PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA

SPRAWDZONE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI MENADŻERSKIEJ

Rozwiniesz kluczowe kompetencje związane z zarządzaniem zespołem, co zbuduje Twoją gotowość na wyzwania z tym związane. Na szkoleniu proponujemy testowanie sprawdzonych modeli komunikowania się w wymagających menadżersko sytuacjach.

LIDER, KTÓRY INSPIRUJE

Nauczysz się budować autorytet wśród współpracowników i inspirować ich do działania. Wiemy, że efektywne zespoły cechuje kreatywność w poszukiwaniu najlepszej metody realizacji wyznaczonego celu. Dlatego na szkoleniu trenujemy sposoby inspirowania pracowników do poszukiwania nowych rozwiązań i brania odpowiedzialności za swoje działania.

TWÓJ STYL ZARZĄDZANIA

Poznasz swój styl zarządzania według metodologii Kena Blancharda. Dowiesz się, jak korzystać z tej wiedzy w zakresie zarządzania, rozwijania zespołu oraz budowania autorytetu zgodnie z poziomem dojrzałości pracowników. Skuteczni menadżerowie wiedzą, że mają autorytet dzięki zaufaniu, jakim cieszą się w firmie. Podczas szkolenia z przywództwa przyglądamy się czynnikom, które mają na to wpływ.

PRZED SZKOLENIEM

Otrzymasz do wypełnienia nasz Kwestionariusz Stylów Przywództwa w wersji online. Oparty jest on o koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego Kena Blancharda.

Następnie otrzymasz indywidualny raport z informacjami o preferowanym przez Ciebie stylu przywództwa oraz umiejętności elastycznego dopasowania stylu do sytuacji zarządczej.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1
Główne zadania menadżera
1
Autorytet menadżera
 • Jak świadome budować swoją pozycję i autorytet jako menadżera?
 • Jakie działania warto podjąć, aby być zarówno autorytetem merytorycznym, jak i osobą budzącą pozytywne emocje.
 • Na czym buduję partnerskie relacje i autorytet? Co jest moim zasobem?
1
Od kolegi do szefa
 • Wyzwania menadżera zarządzającego zespołem, z którego pochodzi - jak przejść od kolegi do szefa.
 • Trudności w kierowaniu kolegami, osobami starszymi, młodszymi, bardziej lub mniej doświadczonymi.
1
Style zarządzania
 • Omówienie stylów zarządzania.
 • Analiza indywidualnych wyników testów.
 • Z jakiego stylu najczęściej korzystam? Jaki styl preferuję? Co to oznacza dla mnie i zespołu?
 • Diagnoza poziomu kompetencji i zaangażowania w S1, S2,S3,S4 w kontekście wybranego przez zespół zadania.
1
Motywowanie zespołu
 • Po co i jak ustalać z zespołem zasady współpracy.
 • Źródła motywacji.
 • Formułowanie celów, by były źródłem motywacji. Zlecanie zadań w sposób sprzyjający budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności.
1
Expose menadżera
 • Jak przekazać swoje oczekiwania, aby osiągnąć właściwy efekt - dlaczego jest to takie ważne i co wnosi do zespołu?
1
Delegowanie zadań
 • Jak skutecznie delegować zadania?
 • Jak monitorować efekty pracy i jakie interwencje podejmować wobec napotkanych trudności?
1
Udzielanie informacji zwrotnych
 • Informacja zwrotna jako drogowskaz dla zespołu. Pojęcie, cele i zasady feedbacku.
1
Przekazywanie trudnych decyzji
 • Przekazywanie informacji o zmianach i trudnych decyzjach, m.in. zmiana systemu czasu pracy, brak premii, podwyżki czy awansu.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu oraz lunche, kawę i inne napoje, podręcznik szkoleniowy i zestaw do notowania.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Agnieszka Dębińska
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Dębińska
Koordynator projektów rozwojowych
Wiedza Efektywność osobista
Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

Wiedza Efektywność osobista
Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...