BIM Koordynator – przygotowanie do certyfikacji EccBIM

Aby efektywnie stosować BIM, organizacje potrzebują doświadczonych BIM Koordynatorów o ugruntowanej wiedzy i sprawdzonym doświadczeniu.

Dzięki temu cyklowi szkoleniowemu odświeżysz i skonsolidujesz wiedzę w zakresie BIM. Skutecznie przygotujesz się do egzaminu certyfikującego na Koordynatora BIM.

Cykl składa się z dwóch spotkań szkoleniowych (każde dwudniowe).

TERMINY SZKOLEŃ

Data rozpoczęcia Data zakończenia Czas trwania Miejsce Cena Rezerwacje
03/03/2020 24/03/2020 4 dni Warszawa 4250 zł ZAREZERWUJ
ZAREZERWUJ

NIE ODPOWIADA MI ŻADEN TERMIN

W partnerstwie z Fundacją EccBIM opracowaliśmy kurs dedykowany profesjonalistom pracującym z BIM, który pomoże Koordynatorowi:

 • zunifikować i ugruntować podejście do BIM jako procesu i metodyki działania,
 • potwierdzić, że jest gotowy do pełnienia funkcji BIM Koordynatora,
 • wzmocnić umiejętności i poznać najlepsze praktyki z rynku.

KURS DEDYKOWANY JEST: praktykom BIM, którzy na co dzień wykorzystują poszczególne elementy metodyki BIM w realizacji projektów - w roli: zamawiającego/inwestora, projektanta, wykonawcy czy też zarządcy/administratora/facility managera konkretnego obiektu budowlanego (kubatura, projekty inżynieryjne, kolejowe) lub portfela projektów.

Więcej informacji na temat certyfikacji EccBIM >>

PROGRAM SZKOLENIA

 • Narzędzia związane z metodyką BIM
 • Formaty wymiany danych
 • Normy ISO
 • Dokumenty związane z metodyką BIM w przebiegu procesu
 • Tworzenie modeli BIM w oparciu o standardy i dobre praktyki
 • Integracja danych z wielu źródeł w środowisku do celów modelowania
 • Koordynacja procesu tworzenia dokumentacji z modeli BIM (rysunki, zestawienia, kosztorysy, harmonogramy)
 • Wykrywanie oraz grupowanie kolizji
 • Sprawdzanie poprawności modeli w zakresie logiki ich tworzenia oraz zapisów BEP
 • Sprawdzanie kompletności zawartości informacyjnej modeli
 • Przygotowanie modeli do upublicznienia (data drops, narady koordynacyjne etc.)
 • Organizacja pracy zespołowej - podział zadań, wsparcie merytoryczne
 • Kontrola oraz raportowanie efektów pracy zespołu BIM
 • Przygotowanie koordynacji wielobranżowej, moderowanie oraz facylitacja narad koordynacyjnych

Jesteśmy wyłącznym partnerem szkoleniowym Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM (EccBIM).

TRENERZY PROWADZĄCY SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena obejmuje udział w czterodniowym szkoleniu oraz lunche, kawę i inne napoje, podręcznik szkoleniowy i zestaw do notowania.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:30

Maksymalna liczba uczestników: 12