BIM Menedżer – cykl przygotowujący do certyfikacji eccBIM

W partnerstwie z Fundacją eccBIM opracowaliśmy kurs, który przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego potwierdzającego gotowość do pełnienia funkcji BIM Menedżera.

Podczas 4-dniowego kursu odświeżysz i skonsolidujesz wiedzę w zakresie BIM oraz przygotujesz się do egzaminu certyfikującego na BIM Menedżera.

Omówimy kluczowe koncepty, pojęcia i narzędzia funkcjonujące w BIM, procesy wdrażania i realizacji BIM w projekcie i organizacji oraz typowe dokumenty, normy i regulacje prawne definiujące funkcjonowanie BIM.

TERMINY SZKOLEŃ

Data rozpoczęcia Data zakończenia Czas trwania Miejsce Cena Rezerwacje
24/09/2019 27/09/2019 2 dni Warszawa 4250 zł ZAREZERWUJ
ZAREZERWUJ

NIE ODPOWIADA MI ŻADEN TERMIN

Kryteria wstępne - kto może wziąć udział w kursie

Aby wziąć udział w kursie potrzebujesz mieć:

1. minimum roczne doświadczenie praktyczne w stosowaniu narzędzi klasy BIM do modelowania/analizy i/lub koordynacji międzybranżowej w biurze projektów, na projekcie/budowie, lub u zamawiającego,;

2. znajomość narzędzi do tworzenia lub analizy modeli 3D BIM i/lub koordynacji międzybranżowej na poziomie minimum średniozaawansowanym;

3. znajomość na poziomie podstawowym zagadnień związanych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania informacją, minimalne doświadczenie zawodowe (minimum 3 miesiące) w pracy zespołowej z wykorzystaniem platformy zarządzania informacją (rozwiązania chmurowe, CDE);

4. znajomość metodyki BIM na poziomie umożliwiającym realizację projektu opartego na standardach BIM (stosowanych w Europie lub na świecie ze szczególnym uwzględnieniem ISO) - minimalnie uczestnik powinien znać normy:

• PN-EN ISO 19650-2:2019-01,

• PN-EN ISO 19650-1:2019-02;

5. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej (generalny wykonawca, projektant lub inwestor).

To szkolenie dedykujemy: praktykom BIM, którzy na co dzień wykorzystują poszczególne elementy metodyki BIM w realizacji projektów - w roli: zamawiającego/inwestora, projektanta, wykonawcy czy też zarządcy/administratora/facility managera konkretnego obiektu budowlanego (kubatura, projekty inżynieryjne, kolejowe) lub portfela projektów.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Narzędzia wymiany informacji
 • Formaty wymiany danych
 • Normy ISO
 • Bezpieczeństwo danych
 • Standardy pracy zespołu BIM
 • Tworzenie i weryfikacja modeli - dobre praktyki
 • Integracja danych z wielu źródeł
 • Koordynacja
 • Komunikacja
 • Identyfikacja procesów i uczestników
 • Mapowanie procesów
 • Zastosowanie
 • Podstawowe dokumenty procesu
 • Mierniki sukcesu i ich rola
 • Weryfikacja poprawności informacyjnej modelu
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego zgodnego z BIM

Jesteśmy wyłącznym partnerem szkoleniowym Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM (ECCBIM).

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena obejmuje udział w trzydniowym szkoleniu oraz lunche, kawę i inne napoje, podręcznik szkoleniowy i zestaw do notowania.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:30

Maksymalna liczba uczestników: 12