CONTROLLING STOPIEŃ II - SEMINARIUM BUDŻETOWE

Proponowane przez nas szkolenia controllingowe stanowią zestaw pięciu kroków na drodze do otrzymania oficjalnego potwierdzenia zdobytych kompetencji w obszarze controllingu: Dyplomu Controllera.

Szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami Controller Akademie w  Gauting k/Monachium (wiodąca jednostka w zakresie controllingu w  Europie).

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU:

  • Będziesz potrafił kalkulować ceny z progami interwencyjnymi i tworzyć politykę cen przy pomocy planowanych pokryć finansowych.
  • Dowiesz się jak równolegle planować strategicznie i operacyjnie.
  • Nauczysz się wyłaniać, analizować, optymalizować ośrodki kosztów oraz tworzyć dla nich budżety i opisy funkcji szefów. Będziesz potrafił skutecznie wdrożyć budżetowanie na bazie zerowej.
  • Nauczysz się wyłaniać, analizować i wspierać w rozwoju ośrodki zysku.
  • Będziesz potrafił sporządzić wielostopniowy i wieloblokowy rachunek przychodów, kosztów i pokryć finansowych w przedsiębiorstwie.
  • Poznasz (przykładowe) analizy, które można przeprowadzić przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
  • Poznasz kolejność wdrażania narzędzi controllingu w przedsiębiorstwie w perspektywie 3 - 5 lat?
  • Dowiesz się, w którym miejscu struktury organizacyjnej powinien znajdować się controlling w perspektywie 3-5 lat.

 

TERMINY SZKOLEŃ

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ TO SZKOLENIE?

POKAZUJE SPRAWDZONĄ W EUROPIE ZACHODNIEJ IDEĘ I NARZĘDZIA CONTROLLINGU

Koncentruje się na menadżerze jako skutecznym liderze wprowadzania controllingu. Daje odpowiedzi dotyczące controllingu bazując na ponad 20 letnim doświadczeniu w szkoleniach i wdrażaniu controllingu w polskich przedsiębiorstwach.

OPARTY JEST NIE TYLKO O SPRAWDZONĄ TEORIĘ, ALE PRZEDE WSZYSTKIM O PRAKTYKĘ

Wszystkie prezentowane narzędzia są intensywnie trenowane przez uczestników szkolenia, aby umożliwić im nabycie umiejętności, a nie tylko zdobycie wiedzy.

ODNOSI SIĘ DO RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ KLIENTA

Przykłady podawane podczas szkoleń wzięte są z branży/sektora w którym obraca się Klient tak aby zdobywane umiejętności można było w skuteczny sposób przenieść na grunt codziennej pracy. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia zdobywają dobre praktyki rynkowe w tym zakresie.

 

Terminy szkoleń 'Controlling stopień IV - seminarium planistyczne' i 'Controlling stopień V - seminarium kooperacyjne' zostaną ustalone podczas seminarium orientującego.

TRENERZY PROWADZĄCY SZKOLENIE

MATERIAŁY POWIĄZANE Z TEMATYKĄ