Finanse projektu - zarządzanie dla trafnych decyzji

Poznaj metody tworzenia i zarządzania budżetem projektu, które ułatwiają interpretację danych finansowych i podejmowanie trafnych decyzji. Przekonaj się, że zaprzyjaźnienie się z językiem finansów zwiększa kontrolę nad projektem.

TERMINY SZKOLEŃ

JAK PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA

BIZNESOWE UZASADNIENIE PROJEKTU

Trenujemy budowanie biznesowego uzasadnienia przedsięwzięcia, używając takich wskaźników finansowych jak NPV, IRR itp. Omawiamy sposoby szacowania przychodów projektu w funkcji czasu, dzięki czemu będziesz mógł obliczyć czy projekt się opłaca, czy nie.

TWORZENIE BUDŻETU

Kładziemy nacisk na koszty w cyklu życia projektu - realistyczne planowanie budżetu, metody estymacji kosztów oraz tworzenie rezerw projektowych. Podczas szkolenia dowiesz się, jak dostosować metody obliczeń do wytycznych działu controllingu.

KONTROLA KOSZTÓW

Po stworzeniu wirtualnego planu bazowego kosztów, omawiamy najlepsze praktyki kontroli kosztów. Przećwiczysz korzystanie z metody wartości uzyskanej (Earned Value) jako sposobu na systematyczne nadzorowanie kosztów projektowych.

To szkolenie dostarcza wiedzy niezbędnej do certyfikacji wg standardów IPMA w zakresie aspektów finansowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 • ROI
 • Okres zwrotu
 • BEP
 • Analiza postrzegania celów przedsiębiorstwa przez uczestników
 • ROE
 • Planowanie w organizacji
 • Funkcje finansów w przedsiębiorstwie
 • Organizacja zarządzana projektowo
 • Projekt a program
 • Główne cechy controllingu
 • Rachunkowość zarządcza
 • Controlling projektu
 • Budżetowanie w organizacji zarządzanej projektowo
 • Koszty struktury i proporcjonalne
 • Próg rentowności
 • Wielostopniowy rachunek przychodów, kosztów i pokryć finansowych
 • Budżety roczne stałe i kroczące
 • Centra, ośrodki odpowiedzialności
 • Budżetowanie przedmiotowe i podmiotowe
 • Budżetowanie na bazie zerowej czy ekstrapolacja
 • Odchylenia oraz sprzężenia wyprzedzające i zwrotne
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Proces analizy Wartości Uzyskanej
 • IRR
 • NPV
 • Analizy typu: kupić czy wynająć, kupić czy wytwarzać

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu oraz lunche, kawę i inne napoje, podręcznik szkoleniowy i zestaw do notowania.

Miejsce szkolenia

Sopot: Hotel Villa Baltica, ul. Emilii Plater 1 (tuż przy plaży)

Warszawa: Golden Floor Airport (Centrum konferencyjno-szkoleniowe), ul. Komitetu Obrony Robotników 45B (sala na parterze)

Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:30

Maksymalna liczba uczestników: 12