Komunikacja asertywna i inteligencja emocjonalna

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU:

 • Nauczysz się stosować techniki asertywne zapobiegając powstawaniu sytuacji konfliktowych.
 • Dowiesz się jak skutecznie odmawiać i renegocjować ustalenia, w taki sposób by utrzymać dobre relacje.
 • Będziesz potrafił udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych dbając o ich wartość i użyteczność.
 • Poznasz zasady jasnego i otwartego prezentowania swoich opinii, próśb i potrzeb poprawiając komfort pracy oraz relacje ze współpracownikami.

TERMINY SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

 • Kiedy mamy do czynienia z asertywnością
 • Jak odróżnić zachowania asertywne od innego typu zachowań
 • Czy asertywność jest panaceum na relacje zawodowe?
 • Korzyści z zachowań asertywnych: osobiste, społeczne i organizacyjne
 • Jak odmówić i zachować poprawne relacje
 • Asertywna procedura w sytuacji odmawiania
 • Komunikowanie niepomyślnych wiadomości
 • Komunikowanie oczekiwań i egzekwowanie ich wykonania
 • Jak egzekwować zadania od osób, których pracę monitorujemy, bądź których szkolimy, nie posiadając nad nimi władzy formalnej
 • Docieranie do interesów osób uwikłanych w konflikt
 • Techniki ukierunkowywania rozmowy na poszukiwanie rozwiązań, a nie na problem
 • Umiejętność doboru trafnej argumentacji
 • Jak radzić sobie z presją i manipulacją
 • Czym jest inteligencja emocjonalna
 • Dlaczego inteligentni ludzie bywają nieinteligentni emocjonalnie
 • Droga inteligencji emocjonalnej: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zarządzanie relacjami
 • Jak radzić sobie z emocjami własnymi i innych
 • Dlaczego warto formułować komunikaty na poziomie merytorycznym, a nie emocjonalnym?
 • Sterowanie emocjami - co robić z gniewem i złością
 • Kontrolowanie zewnętrznych oznak stresu
 • Jak dystansować się do zdarzeń, na które nie mamy wpływu
 • Pytania uczestników do prowadzącego szkolenie
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ TO SZKOLENIE?

ZMIANA POSTAW URUCHAMIA ZMIANĘ W OBSZARZE UMIEJĘTNOŚCI

Podczas szkolenia pokazujemy korzyści i straty z przyjęcia określonych zachowań np. agresji, uległości, manipulacji czy właśnie asertywności i stojących za tym postaw. Uświadamiamy, że za wybór jesteśmy odpowiedzialni my sami. Bo... "Jeśli nie wyznaczymy swoich granic, inni z konieczności wyznaczą je za nas, a wówczas przestaniemy być sobą."

ASERTYWNOŚĆ NIE JEST PANACEUM NA WSZYSTKO

Wbrew obiegowym opiniom zachowania asertywne nie są najskuteczniejszymi jakie warto przyjąć w relacjach społecznych i nie zawsze są szansą na osiągnięcie sukcesu. Niemniej jednak gwarantują zachowanie poczucia godności i przerwanie destrukcyjnych relacji, a są to wartości, o które warto zadbać we współczesnym świecie.

TRENING CZYNI MISTRZA

Podobno w życiu wszystkiego można się nauczyć. Tak też jest z zachowaniami asertywnymi. Od pierwszej godziny szkolenia konstruujemy poszczególne ćwiczenia i zadania w taki sposób, aby uczestnicy jak najwięcej trenowali asertywne algorytmy zachowań.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA JEST CZYMŚ INNYM NIŻ INTELIGENCJA ROZUMIANA JAKO SPRAWNOŚĆ PROCESÓW POZNAWCZYCH

Te dwa obszary mogą, ale nie muszą iść ze sobą w parze. Ważna jest tu nie tylko samoświadomość i samokontrola emocjonalna, ale poznanie i stosowanie w praktyce prostych "recept" warunkujących utrzymanie bardzo dobrych relacji. A o to szczególnie dbamy podczas tego szkolenia.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu oraz lunche, kawę i inne napoje, podręcznik szkoleniowy i zestaw do notowania.

Miejsce szkolenia: Trójmiasto (szczegóły wkrótce)

Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:30

Maksymalna liczba uczestników: 12